bald

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɔːld/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɔld/ ,USA pronunciation: respelling(bôld)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: no hair on head) (informell)skallig, flintskallig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Since Frank is bald, he puts sunscreen on his head every morning.
 Eftersom han är skallig (or: flintskallig), så smörjer han in sitt huvud med solskyddskräm varje morgon.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (head: no hair)flintskallig, skallig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  kal adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)flintis adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  hårlös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Jasper, who had thick, dark hair, suddenly felt self-conscious being surrounded by so many bald heads.
 Jasper, som hade tjockt, mörkt hår, kände sig plötsligt osäker när han omringades av så många flintskalliga (or: skalliga) huvuden.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tire: no tread)blanksliten adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Bald tires are dangerous, so it's important to check the tread periodically.
 Blankslitna däck är farliga, så det är viktigt att periodvis kontrollera tråddjupet.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (land: no plants)bar, kal adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The landscape was completely bald after the wildfire.
 Landskapet var totalt bart (or: kalt) efter löpelden.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (without detail, excess) (utan detaljer)simpel adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (uttryckslös)platt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  enkel adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The bald denials of the witnesses strengthened the plaintiff's case.
 Vittnets simpla förnekelser stärkte målsägarens fall.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (statement: blunt)direkt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  rakt på sak uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  burdus adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  rättfram adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Hester's comments were bald and offended a few people.
 Hesters kommentarer var direkta och upprörde en del personer.
be balding viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lose your hair) (få en kal hjässa)bli skallig, bli flintskallig vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (allmän, bli av med hår)tappa hår vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Homer is balding, but he doesn't seem to mind.
 Homer håller på att bli skallig (or: bli flintskallig), men han verkar inte bry sig.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: [starting, beginning] to bald (on top), [start, begin] balding (on top), noticed that he [is, had begun, had started] balding, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "bald" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bald'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.