arranged

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈreɪndʒd/

From the verb arrange: (⇒ conjugate)
arranged is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: arranged, arrange

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
arranged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (planned, scheduled)arrangerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  planerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  organiserad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The arranged meeting was cancelled.
arranged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (organized)arrangerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  organiserad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Laura looked at the neatly arranged books on the shelf.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
arrange [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put in order)arrangera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ordna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He arranged the books in alphabetical order.
 Han ordnade böckerna i alfabetisk ordning.
arrange [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plan) (planera och genomföra)arrangera, anordna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (göra möjlig)ordna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (göra plan för)planera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We are arranging a company barbecue for the springtime.
 Under våren arrangerar (or: anordnar) vi en grillfest för företaget.
arrange to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (schedule)bestämma träff att för göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (gemensamt)avtala om att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I haven't seen you in a very long time. We should arrange to do something.
 Jag har inte träffat dig på väldigt länge. Vi borde bestämma träff för att göra ngt.
arrange for [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make preparations) (göra plan för)ordna så att ngn gör ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  se till att ngn gör ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (planera och genomföra)arrangera så att ngn gör ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (löst, familjärt)skaffa ngn till att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 They arranged for a babysitter to take care of the children.
 De ordnade så att en barnvakt tog hand om barnen.
arrange [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (agree)komma överrens vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  avtala vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The two sides arranged a deal.
 De två sidorna kom överens om en uppgörelse.
arrange [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: adapt)arrangera, bearbeta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The composer arranged the score for the symphony concert.
 Kompositören arrangerade (or: bearbetade) musiken för symfonikonserten.
arrange [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (marriage: parents decide) (bröllop)arrangera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 In some cultures, it is customary for parents to arrange their child's marriage.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "arranged" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'arranged'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.