around

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈraʊnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈraʊnd/ ,USA pronunciation: respelling(ə round)


På den här sidan: around, about
'around' är ett alternativt uttryck för 'about'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'around' is an alternate term for 'about'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (surrounding)runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  runtomkring, runt omkring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 They put a fence around the swimming pool.
 De satte upp ett staket runt poolen.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in a circle about [sth])runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 They sat around the table wondering what to do next.
 De satt runt bordet och undrade vad de skulle göra härnäst.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(encircling)runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  omkring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  runtom, runt om preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 Put the belt around your waist and then fasten it.
 Sätt bältet runt midjan och spänn det sedan.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(all over, from place to place)runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  omkring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 She travels around the country for her job.
 Hon åker runt i landet med sitt jobb.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in all directions)runtomkring, runt omkring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 There were roads leading off all around the house.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Runtomkring (or: runt omkring) testområdet stod ett högt staket.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(scattered through)runt omkring, runtomkring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  runtom preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  (på alla platser, ofta överdrift)överallt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 Books were spread all around the room.
 Böcker spriddes runt omkring (or: runtomkring) i rummet.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(time: approximately)runt, omkring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 I'll see you around three o'clock.
 Vi ses runt (or: omkring) klockan tre.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in a ring, circle)runt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 The dog ran around and around trying to catch its tail.
 Hunden sprang runt och runt för att fånga sin svans.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in all directions)omkring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  kring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  runtomkring, runt omkring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 Look around and note down everything you can see.
 Se dig omkring och skriv ned allt du ser.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with a circular course)runt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 The earth turns around on its axis.
 Jorden snurrar runt sin egen axel.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
around,
also UK: about
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (in existence)finnas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  existera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Plastic chairs have been around for thirty years.
around,
also UK: about
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (present, nearby)i närheten prep + s
  här adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Is she around? I want to ask her something.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on every side)omkring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  kring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  runtomkring, runt omkring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  runtom, runt om advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 It's a beautiful house with trees all around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in circumference)i omkrets advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  (vardaglig)runt om advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 The vase is ten centimetres around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(surrounding a place)runt omkring, runtomkring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  i närheten advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 There are lots of shops around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
used in compounds (in circulation)runt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 There are rumours going around.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with roundabout direction)runt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 The road goes around to the orchard.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a circuit)runt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 The crowd watched with excitement as the cars raced around.
around,
also UK: round
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(over: to a certain place)över advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 She came around to my house. I drove round to the office to pick up some files.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(size, amount: approximately)cirka, ungefär, omkring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 It's around three inches tall and an inch wide.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in, near)runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  i närheten preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  i preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 Is James around the office somewhere?
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to various parts of)runt i preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  runtomkring, runt omkring i preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 We should go around town and put posters up.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (centred on)runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  kring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 The course is organized around important historical events.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (quantity: approximately)omkring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  ungefär advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  cirka advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (quantity: approximately)ungefär, cirka preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  omkring, runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 There were about fifteen people in our tour group.
 Det fanns ungefär (or: cirka) femton personer i vår guidegrupp.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: close to, more or less)ungefär, cirka preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  omkring, runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 I heard a crash at about ten o'clock last night.
 Jag hörde en smäll vid ungefär (or: cirka) klockan tio igår kväll.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the subject of)om preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 I went to the library to look for a book about insects.
 Jag gick till biblioteket för att leta efter en bok om insekter.
be about [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be on the subject of)handla om ngt/ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  röra sig om ngt/ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (formell)röra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 My presentation is about the effects of alcohol. This book is about a king who loses his crown.
 Min presentation handlar om effekterna av alkohol. Den här boken handlar om kungen som blir av med sin krona.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of, concerning)om preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 What do you think about the president's speech?
 Var tycker du om presidentens tal?
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." mainly UK (all around) (utspridda)runt omkring, runtomkring, omkring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  (på alla platser, ofta överdrivet)över allt, överallt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 She was sitting at her desk, books lying all about.
 Hon satt vid sitt skrivbord med böcker liggandes överallt omkring (or: runtomkring) sig.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." mainly UK (from one spot to another)omkring advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  runt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 He was dancing about, waving his lottery ticket in the air.
 Han dansade runt och viftade med sin lott.
be about to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (on the point of doing)vara på väg att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I was just about to step into the bath when the doorbell rang.
 Jag var just på vag att kliva i badet när dörrklockan ringde.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
about,
US: around
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
esp UK (in the opposing direction)om advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  runt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 He whirled about and saw that his girlfriend was behind him.
UK: about,
US: around
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
mainly UK (in circumference)i omkrets advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 The lake is approximately three miles about.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (prevalent)i farten, i rörelse advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  i omlopp advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 There are lots of cases of the measles about.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of the nature of [sth])med preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  (något formellt)angående, rörande preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 There's something about his voice that makes me nervous.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (surrounding)runt omkring, runtomkring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 There were shots all about us.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly UK (near to)runt omkring, runtomkring, omkring preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  i närheten av uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  runt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 There are lots of trees about the house and garden.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (under control)under kontroll, i schack preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 He didn't seem to have his wits about him.
be about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be present, in the vicinity)finnas i området vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  vara i närheten vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Not many people are about today.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: somewhere, mer...
Kollokationer: (somewhere) around [here, there, the city hall], it's around [500] miles to [London, the coast], is there a [pharmacy, station] around here?, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "around" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'around'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.