appraisal

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈpreɪzəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈpreɪzəl/ ,USA pronunciation: respelling(ə prāzəl)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
appraisal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion) (personlig)bedömning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The physician did an in-depth appraisal of Amy's illness before prescribing her medication.
 Läkaren gjorde en noggrann bedömning av Amys sjukdom innan han skrev ut medicin till henne.
appraisal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (estimated value) (ekonomi)värdering, uppskattning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The owner of the hot rod was surprised at its low appraisal.
 Den här meningen är inte en översättning av den engelska meningen. De förväntade sig ett högt belopp när de gjorde en värdering (or: uppskattning) av husets värde.
appraisal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of estimating value)värdering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 As the owner of an antiques store, Bill sells antiques and does appraisals.
 Som ägare till en antikaffär, så säljer Bill antikviteter och gör värderingar.
appraisal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employee evaluation)utvärdering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The manager conducts appraisals with all his staff in August.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: get an appraisal on a [house, home, ring, diamond, car] , The appraisal of the [house] was too [high, low]., an appraisal to [determine, establish, ensure], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "appraisal" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'appraisal'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.