annual

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈænjuəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈænyuəl/ ,USA pronunciation: respelling(anyo̅o̅ əl)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
annual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (occurring every year)årlig, årligen återkommande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The club will hold its annual meeting next week.
annual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (plant: living one year only) (växt, blomma)ettårig, annuell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The annual flowers are over here, and the perennial types are on the far table.
annual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book published yearly)årsbok ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (årlig tidskrift)annual ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Richard wrote an article for last year's annual.
annual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant) (växt, blomma)ettåring, annuell ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Marigolds are annuals, so we'll have to plant them again next spring.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
annual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (for a year)årlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Considering his lack of experience, Jim's annual salary is high.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: in the [Christmas, January] annual, puts out a [Christmas] annual, in this year's annual, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "annual" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'annual'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.