alternate

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsadjective: /ɔːlˈt3ːrnɪt/ /ɔːlˈt3ːrnət/, verb: /ˈɔːltərneɪt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v. ˈɔltɚˌneɪt, ˈæl-; adj., n. -nɪt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. ôltər nāt′, al-; adj., n. ôltər nit, al-)Inflections of 'alternate' (v): (⇒ conjugate)
alternates
v 3rd person singular
alternating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
alternated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
alternated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
alternate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take turns)alternera mellan vitr + prep
  växla mellan vitr + prep
  (familjärt)turas om vitr partikel oskj
 Jodie and I can't both play the drums at the same time, so we'll have to alternate.
alternate between [sth] and [sth] vi + prep (switch between options)alternera mellan vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardagligt)växla mellan vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  omväxla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 In some spas, people alternate between hot and cold baths.
alternate with [sb/sth] vi + prep (take turns with [sb])alternera med ngn/ngt adj + prep
  (familjärt)turas om uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 Shannon alternated with Joan as pitcher in the big game.
alternate [sth] and [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to change by turns)alternera ngt och ngt vtr + konj
  (familjärt)turas om vtr + prep
  växelvis ordna adv + vtr
 In this part of the song, we will alternate playing loudly and and playing softly.
alternate [sth] with [sth] vtr + prep (cause to change by turns)alternera mellan ngt och ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  växla mellan vitr + prep
 I stay interested in exercising by alternating running with swimming.
alternate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (by turns)alternera adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (familjärt)turas om uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 The weather forecast for the day of the barbeque is alternate periods of sun and rain.
alternate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (every other)alternerande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  varannan adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  växelvis adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I visit my mother on alternate Wednesdays.
alternate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (option, choice: other)alternativ adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  annorlunda adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 An alternate option is to go to the park.
alternate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (person: substitute)avbytare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  suppleant ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ställföreträdare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Tom will sing the solo, with Ryan as his alternate.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
I listor: Knitting, mer...
Kollokationer: will be my alternate while I am away, It is a good idea to have an alternate., [decide on, choose, appoint] an alternate, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "alternate" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'alternate'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.