affect

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈfɛkt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈfɛkt/ ,USA pronunciation: respelling(v. ə fekt; n. afekt)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
affect [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have an effect on) (direkt)påverka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (direkt eller indirekt)beröra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The government's plan will affect a lot of people.
 Regeringens plan kommer att påverka många människor.
affect [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (touch emotionally)beröra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  röra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The film about a cancer survivor affected me deeply.
 Filmen om en cancer-överlevare berörde mig djupt.
affect [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pretend to have, feel)låtsas ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  låtsas känna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  låtsas vara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  spela vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Pierre sometimes affects a southern accent.
 Peirre låtsas ibland att han har en sydlig dialekt.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
affect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (psychology: associated emotion) (psykologi)affekt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: affect the [outcome, results] (of), affect the [environment, budget, election], affect the [validity, ability, quality, performance] of, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "affect" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'affect'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.