advertisement

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈv3ːrtɪsmənt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˌædvɚˈtaɪzmənt, ædˈvɝtɪsmənt, -tɪz-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ad′vər tīzmənt, ad vûrtis mənt, -tiz-)På den här sidan: advertisement, ad
'advertisement' är ett alternativt uttryck för 'ad'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'advertisement' is an alternate term for 'ad'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
advertisement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commercial on TV, radio)reklam ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (på TV)TV-reklam ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (på radio)radioreklam ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Matilda composed the jingle for the radio advertisement.
 Matilda komponerade jingeln till den här radioreklamen.
advertisement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ad in a publication)annons ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (i tidning)tidningsannons ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The shoe company hired a famous artist for their latest advertisement in the sports magazine.
 Skoföretaget anlitade en känd konstnär för deras senaste annons i sportmagasinet.
advertisement for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (promotion of [sth])annons för ngt s + prep
  reklam för ngt s + prep
 Bob's first acting role was in an advertisement for jeans.
 Bobs första skådespelarroll var i en reklam för jeans.
advertisement of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (public indication of [sth])tillkännagivande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)annonsering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The scandal served as an advertisement of the company's internal problems.
 Skandalen verkade som en annonsering av företagets interna problem.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
ad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (advertisement)annons ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  reklam ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The point of the ad is to inspire customers to buy more products.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a [clever, effective, stupid] advertisement (for), advertisements aimed at [men, children, students], advertisements targeting [men], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "advertisement" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'advertisement'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.