advantage

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈvɑːntɪdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ædˈvæntɪdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(ad vantij, -vän-)


Inflections of 'advantage' (v): (⇒ conjugate)
advantages
v 3rd person singular
advantaging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
advantaged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
advantaged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factor leading to success)fördel, företräde ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (tidsmässig fördel)försprång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 One advantage of this team is our flexibility.
 En fördel med det här teamet är vår flexibilitet.
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competitive superiority, favor)övertag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (mycket bättre)överlägsenhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The army that holds the high ground has the advantage in this battle.
 Armén som innehar det högre belägna området har övertaget i den här striden.
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit or gain)fördel, vinning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: In this sense, "advance" is often preceded by "to" and a possessive pronoun or noun--ie, "to his advantage," "to your advantage," "to Maria's advantage," etc.
 My father went to this university, so I'm going to use that to my advantage and mention it in my application essay.
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis: point after deuce)fördel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 In a game of tennis, the player who scores the next point after deuce has the advantage.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a [strong, definite, clear] advantage, tennis: advantage scoring, a [competitive, strategic] advantage, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "advantage" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'advantage'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.