WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

advanced standing


På den här sidan: advanced, advance

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: ahead of others)framskriden adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  försigkommen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  avancerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Jenna is an advanced reader for her age.
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more developed)avancerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (formell)framskriden adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 George's reading skills are advanced for his age.
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not basic) (studier)högre adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (nivå)avancerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Alice easily passed the advanced biology course.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ideas: progressive)avancerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  sofistikerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Galileo's ideas were advanced for his time.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move forward)flytta fram vtr + prep
  föra fram vtr + prep
  avancera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 In the chess game, he advanced his pawn forward two spaces.
 I schackspelet flyttade han fram sin pjäs två steg.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (further)avancera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (påverka positivt)befrämja, främja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He advanced his career by winning clients.
 Han främjade sin karriär genom att vinna över klienter.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement forward)utbredning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  frammarsch ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (av antal)ökning, höjning, stegring ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The advance of the killer bees throughout the country can't be stopped.
 Mördarbinas frammarsch genom landet kan inte stoppas.
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (issued ahead of schedule)förhands-, för- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I have an advance copy of tomorrow's newspaper.
 Jag har en förhandskopia av morgondagens tidning.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move forward)avancera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (med hast)rycka fram vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  (med möda)tränga fram vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The invading army was advancing.
 Den invaderande armén avancerade.
advances nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (progress)framsteg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  utveckling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 You have made great advances in your English studies.
 Du har gjort stora framsteg i dina engelska-studier.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loan)förskott ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 His boss gave him a three hundred dollar advance on his wages.
 Hans chef gav honom trehundra dollar i förskott på lönen.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (placed toward the front)främre adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  för- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The advance train cars are all first class.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (progress)utveckling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (mot starkare position)frammarsch ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (stegvis, positiv)framåtskridande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (positiv)framsteg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The advance of democracy is a slow one.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (increase)ökning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  uppgång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  höjning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The advance in stock prices continued on strong earnings reports.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attempts at romance)närmande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  uppvaktning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  visa intresse för någon vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Linda made it clear that Don's advances were not welcome.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (increase in value)stiga, öka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  gå upp vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The stock price continued to advance to new highs.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (improve, progress)förbättras vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  utvecklas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  göra framsteg vtr + s
  gå framåt vtr + adv
 The child's reading skills are advancing.
advance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (propose)föreslå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  framställa, presentera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  lägga fram vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (kan vara vardagligt)komma med vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 I have a proposal that I want to advance to you.
advance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hasten)tidigarelägga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skjuta fram, flytta fram vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Let's advance our departure because a hurricane is coming.
advance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lend)förskottera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  betala i förskott vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 His boss advanced him three hundred dollars.
advance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (increase)höja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  öka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 You can advance the price, but you might lose sales.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "advanced standing" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'advanced standing'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.