acute

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkjuːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈkyut/ ,USA pronunciation: respelling(ə kyo̅o̅t)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
acute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (angle: up to 90 degrees) (vinkel)spetsig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Be very careful; the road curves at an acute angle.
acute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sense: highly sensitive)skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Shannon has an acute sense of hearing.
acute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (illness: short-term) (sjukdom: plötslig och kortvarig)akut adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Liza has acute bronchitis and is absent today.
acute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pain: sharp, severe) (vardagligt)skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  kraftig, stark adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  intensiv adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  häftig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The patient complained of an acute pain in his thigh.
acute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (keen, perceptive)skarpsinnig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 May is gifted with an acute intellect and great aptitude for studies.
acute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (problem: severe)svår adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Due to the drought, the city is facing an acute shortage of water.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
acute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (letter: having an acute accent) (språk: med akut accent)akut adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The last letter in the word "café" is an e acute.
acute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." rare (sound: high-pitched)gäll adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)skriande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  skärande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: have an acute case of [vomiting, diarrhea], suffer from acute [pain, anxiety], have acute pain in my [shoulder, foot], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "acute" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'acute'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.