ache

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈeɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/eɪk/ ,USA pronunciation: respelling(āk)

Inflections of 'ache' (v): (⇒ conjugate)
aches
v 3rd person singular
aching
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
ached
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
ached
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
ache nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pain)smärta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)krämpa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Laura complained of an ache in one of her teeth.
ache nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (yearning) (bildlig)smärta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  längtan ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There is an ache in my heart since you left me.
ache (for [sb/sth]) viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (yearn)längta efter vitr +prep
  (ålderdomligt)trängta efter vitr + prep
 After many years abroad, Bob ached for his homeland.
ache viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hurt)ha ont, göra ont vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  värka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 After moving heavy furniture all day, Jim's body ached.
ache for [sb] vi + prep figurative (yearn for)sukta efter ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  tråna efter ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Helen ached for the man she could not be with.
ache to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (yearn, long to do)längta efter att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (litterärt)tråna efter att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 When it's this cold, I ache to go to the Bahamas.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: have an ache in my [back, knee, heart], Is the ache in your [back] any better?, a [terrible, dull, pounding, sharp] ache, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "ache" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'ache'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.