accusatory

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkjuːzətəri/, /ˌækjʊˈzeɪtəri/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ə kyo̅o̅zə tôr′ē, -tōr′ē)På den här sidan: accusatory, accusative
'accusatory' är ett alternativt uttryck för 'accusative'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'accusatory' is an alternate term for 'accusative'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
accusatory adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (placing blame)anklagande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  beskyllande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 "You were the last person to use the photocopier before it broke," said my boss in an accusatory tone.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
accusative,
accusatory
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(assigning blame or guilt)anklagande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  klandrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
accusative nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: accusative case) (lingvistik)ackusativ ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
accusative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (grammar: case) (lingvistik)ackusativ- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "accusatory" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'accusatory'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.