account

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkaʊnt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈkaʊnt/ ,USA pronunciation: respelling(ə kount)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money in bank)konto ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He withdrew half the money in his account.
 Han tog ut hälften av pengarna på sitt konto.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usu US (customer)kund ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The company has just won two new accounts.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retail credit)kundkonto ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  bonuskonto ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She charged the shoes to her account.
 Hon satte upp kostnaden för skorna på sitt kundkonto.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (registration with a website, etc.)konto ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (specifik)webbkonto ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Do you have a WordReference account?
 Har du ett konto hos WordReference?
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narrative)återberättelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  redogörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  beskrivning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vittnesmål ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He gave a detailed account of the football match.
 Han gav en detaljerad återberättelse av fotbollsmatchen.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explanation)redogörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  förklaring ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The police did not believe Sally's account of her actions.
 Polisen trodde inte på Sallys redogörelse av sina handlingar.
account for [sth] vi + prep (explain)förklara vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 How do you account for the fact that no one can confirm your alibi for that night?
 Hur kan du förklara det faktum att ingen kan styrka ditt alibi för den kvällen?
account for [sth] vi + prep (justify)förklara vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  rättfärdiga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 We were asked to account for our actions.
 Vi blev tillfrågade att rättfärdiga våra handlingar.
account for [sth] vi + prep (cause)orsaka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  vara skäl till vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 She wondered what could account for his sadness.
 Hon undrade vad som kunde orsaka hans nedstämdhet.
account for [sth] vi + prep (be total of)utgöra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Women in Britain now account for almost half of the workforce.
 Kvinnor i Storbritannien utgör nu halva arbetskraften.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value)värde ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 They turned his new idea to account. US: His ideas are of no account.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (judgment)åsikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  uppgift ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (yttrande)utsago, utsaga ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He is a fine actor, by his own account!
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assets in a brokerage)konto ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I have an equities and an account with an NYSE brokerage.
accounts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (bookkeeping record)bokföring ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: often preceded by "the"
 There was an error in the accounts.
account for [sth] vi + prep (count up)redogöra för vitr + prep
  redovisa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 He could account for every penny he had spent.
account [sth] ([sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (report to be)bedöma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  beskriva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  rapportera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The critics accounted it a good play.
account [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (consider)räkna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  anse vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  betrakta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  se vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He accounts himself poor.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: anecdote, mer...
Kollokationer: which accounts for their [actions, decisions], a [new, free] account, account [information, password, number], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "account" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'account'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.