accompanied


From the verb accompany: (⇒ conjugate)
accompanied is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: accompanied, accompany

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
accompanied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having a companion)ackompanjerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  som har sällskap adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
be accompanied by [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go in company with)vara ackompanjerad av ngn/ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  ha sällskap med ngn/ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
be accompanied by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (coexist with)vara ackompanjerad av ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  samexistera med ngt vitr + prep
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
accompany vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sb] somewhere) (vardagligt)följa med vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (vardagligt)gå med vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (formellt)åtfölja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ålderdomligt)beledsaga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
accompany [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (musician: play along with)ackompanjera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 A pianist accompanied the jazz singer.
accompany [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (happen at same time) (bildlig)ackompanjera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  åtfölja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Rumbling thunder accompanied the sudden downpour.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
accompany vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go with: food) (vardagligt)passa med vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (vardagligt)passa till vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: ushered, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "accompanied" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'accompanied'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.