På den här sidan: accented, accent

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
accented adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (character: with a diacritical mark)med accenttecken, med accent prep + s
 How do you type accented letters on this keyboard?
accented adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (speech: having a regional accent) (från annat språk)med brytning prep + s
  (från annan dialekt)dialektal adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 My French teacher's accented English is rather charming.
accented adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stressed, emphasised)accentuerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  betonad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  understruken adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  poängterad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 In the word "content," which is the accented syllable?
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voice: foreign, regional)accent ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  brytning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  uttal ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Although she has lived in the U.S. for over 20 years, Pilar still speaks with an accent.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written: diacritical mark)accent, accenttecken ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Accents are sometimes used over some vowels in French.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spoken: emphasis on a syllable) (vardagligt)betoning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  accent, tryck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 French female names often have an accent on the second syllable.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emphasis)betoning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The accent of this workshop is on organic gardening methods.
accent vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add to letter)sätta ut accenttecken vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distinctive quality)accent ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)kännetecken, kännemärke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The skirt was black with red ribbon accents.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contrasting detail)motsatt detalj -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
accent n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (that stands out)betonad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  utstickande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  iögonfallande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
accent vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add flair) (heminredning)dekorera, utsmycka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
accent [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accentuate, emphasize) (vardagligt)betona vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  accentuera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  poängtera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  understryka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 It is important to accent this point.
accent [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (syllable: emphasize)betona vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  lägga betoningen på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 You should accent the first syllable in the word "lightning."
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: emphatic, thick, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "accented" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'accented'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.