absorbing

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əbˈzɔːrbɪŋ/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/æbˈsɔrbɪŋ, -ˈzɔr-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ab sôrbing, -zôr-)


På den här sidan: absorbing, absorb

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
absorbing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (interesting, engrossing)uppslukande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)fängslande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This is such an absorbing book, I don't want to put it down.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soak up: liquid)absorbera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  suga upp vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (vardagligt)suga åt sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The towel absorbed the excess water.
absorb vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ideas)absorbera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildligt)smälta vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  ta till sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (formellt)tillgodogöra sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sound: take in without echo) (bildlig)absorbera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)suga åt sig ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The walls of this room absorb sound.
absorb vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (assimilate) (vardagligt)uppta, upptaga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (låta bli en del av)införliva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  inlemma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta upp, ta in vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soften: impact) (bildlig)absorbera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)suga åt sig ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
absorb vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (consume) (bildligt)sluka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take in: info, experience) (bildlig)absorbera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)suga åt sig ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  ta in ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (pay for)täcka för ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (bildlig)absorbera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 His company absorbed the losses of the business it acquired.
absorb [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (interest) (bildlig)förtrolla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hänföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  trollbinda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The latest novel in the series absorbed readers.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "absorbing" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'absorbing'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.