ability

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbɪlɪti/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbɪlɪti/ ,USA pronunciation: respelling(ə bili tē)


Inflections of 'ability' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": abilities

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
ability nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (talent)skicklighet, duglighet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  talang ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 After years of practicing, Bill now has the ability to play the piano beautifully.
 Efter år av övning, så har Bill nu skickligheten att spela piano vackert nu.
ability nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (capacity)förmåga, kapacitet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  möjlighet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  duglighet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This watch gives you the ability to find the time in five cities.
 Den här klockan ger dig möjlighet att ta reda på tiden i fem städer.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: has a [great, wonderful, decreased] ability, a mixed-ability class, [is, has] the ability (to), mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "ability" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'ability'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.