abandoned

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbændənd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbændənd/ ,USA pronunciation: respelling(ə bandənd)


På den här sidan: abandoned, abandon

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (left forever)övergiven adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 There are several abandoned farms in the area.
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: deserted by others)övergiven adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The abandoned child was taken in by a nearby family.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrestrained) (bildlig)otyglad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ohämmad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  hejdlös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She heard the joyful, abandoned laughter of children at play.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
abandon [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leave forever)överge, lämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop work on)avbryta, bryta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place: leave, neglect)överge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The family abandoned their house and fled the country.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: leave)lämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  glömma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Susan abandoned her book on the train.
abandon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of moderation)frigjordhet, otvungenhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The hungry diners tucked into the meal with abandon.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
abandon [sth] to [sb/sth] vtr + prep (give up control of)överge ngt till ngn/ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  överlämna ngt till ngn/ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The army abandoned the territory to the indigenous peoples.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the [house] is now abandoned, has been abandoned for [five years], has been abandoned since [1989], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "abandoned" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'abandoned'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.