WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small amount)lite adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I just want a little salt on my potatoes.
a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)lite advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short time)en liten stund, en kort stund ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I'll be there in a little.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small amount)lite ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  litet grand, lite grann ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Chocolate? I'll just have a little.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a little (bit) scared, [have, like] a little [brandy, coffee, cake], can I have a little more?, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "a little" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'a little'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.