SALT

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'salt', 'SALT': /ˈsɔːlt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/sɔlt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'salt', 'SALT': (sôlt)På den här sidan: SALT, salt

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
SALT nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical, acronym (Strategic Arms Limitation Talks)SALT ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  upphandling rörande begränsningar av strategiska vapen ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seasoning)salt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Can you pass the salt, please?
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
salt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cured with salt)saltad, salt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I love salt fish, but my brother hates it.
salt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (containing salt)salt- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This fish lives only in salt water.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sodium chloride) (kemi)natriumklorid ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)koksalt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Common salt is a naturally-occurring compound of sodium.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preservative)salt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Put salt on the meat to keep it from rotting.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemical compound)salt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There is no net charge, positive or negative, in a salt.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, figurative (wit, piquant element) (bildligt)krydda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kvickhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Let's add some salt to this dry dialogue.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (sailor) (vardagligt)sjöman ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (slang)sjöbuse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The old salt had been sailing for over forty years.
salt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add salt to)salta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He salted his steak.
salt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cure)salta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (även med annat än salt)konservera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 That producer salts the best hams around.
salt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (introduce fraudulently) (gruva)preparera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  tillföra något i smyg för att lura någon uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 They salted the mine with gold nuggets to swindle potential investors.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "SALT" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'SALT'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.