E

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'E', 'e': /ˈiː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA'E', 'e': /i/ ,USA pronunciation: respelling'E', 'e': (ē)


På den här sidan: E, e

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
E,
e
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fifth letter of alphabet) (bokstav)E, e ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Does your last name have two Es or one?
E nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical note) (ton)E, e ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 If you transpose this to E I think I can sing it.
E nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written, abbreviation (east) (förkortning)Ö ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  öst, ost ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The geographical coordinates of France are 46°00 N, 2°00 E.
E nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation, slang (drug: ecstasy) (förkortning, slang)E ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ecstasy ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was a lot of E going around at the rave last night.
E nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (school mark) (betyg)E ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: Betyget E i det svenska betygssystemet stämmer inte nödvändigtvis överens med betyget E i andra länders betygssystem.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
e,
e-
prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said.
(electronic, on the Internet)e, e- prefixprefix: Läggs till i början av ordet, t.ex.: "[b]o[/b]sagt" = "[b]o[/b]"+"sagt".
 For example: email, e-book
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the letter E, [starts, begins] with an E, E is the fifth letter of the alphabet, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "E" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'E'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.