Axis

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'axis', 'Axis': /ˈæksɪs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈæksɪs/ ,USA pronunciation: respelling(aksis)

Inflections of 'axis' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.):
axises
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (For the deer)
axes
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (All other usages)
På den här sidan: Axis, axis

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
the Axis nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (Germany's side in World War II) (andra världskriget, bestämd form)axelmakterna splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
  (andra världskriget, bestämd form)axelpakten ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The Axis were one of the main powers in World War II.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
axis,
plural: axes
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(planet, etc.: line of rotation) (jordens axellutning)axel, jordaxel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The earth rotates on its axis.
axis,
plural: axes
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (alliance of countries)axelmakter splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
  axelpakt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  allians ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The Sino-American axis will be strengthened with this treaty.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
axis nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anatomy: vertebra)axel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The axis is fused with the adjacent vertebra.
axis,
plural: axes
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(geometry: reference line)axel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The points were scattered along the y axis.
axis nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: stem and root)axel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The leaves appear on the upper part of this plant's axis.
axis nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (principal axis)axel, huvudaxel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "Axis" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'Axis'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.