work

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈw3ːrk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wɝk/ ,USA pronunciation: respelling(wûrk)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be employed)a lucra vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 He works at the bank.
 Lucrează la bancă.
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (toil)a lucra vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a munci vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 He worked into the night.
 A lucrat până noaptea târziu.
 A muncit până noaptea târziu.
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (function)a merge vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a funcţiona vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Does the car work?
 Cum merge maşina asta?
 Cum funcţionează maşina asta?
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be useful, effectual)a avea efect loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a reuşi, a izbuti vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Did the medicine work?
 Medicamentul a avut efect?
 This sentence is not a translation of the original sentence. A reuşit planul vostru de a merge la munte?
work [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (machine: operate)a pune în funcţiune, a pune în mişcare loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a opera, a manipula vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Do you know how to work this machine?
 Ştii să pui în funcţiune maşina asta?
 Ştii să operezi maşina asta?
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (occupation)profesie, meserie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ocupație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 What is your work? I'm a dentist.
 Ce profesie (or: meserie) ai? Eu sunt dentist.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (employment)loc de muncă loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
  serviciu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The bank provides work for many people.
 Banca oferă locuri de muncă multor oameni.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (effort)muncă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  efort s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 His work on the car was worth the result.
 Munca pe care a făcut-o ca să repare maşina merita osteneala.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (toil)muncă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  corvoadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 An apple picker does exhausting work, from sunrise until dusk.
 Culegătorii de mere fac o muncă foarte epuizantă, din zori până la apus.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
the works exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (everything)tot ce îți poți imagina expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  toate opțiunile posibile expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  tot luxul expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He dreamed of buying a shiny new car with the works.
the works exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (unpleasant treatment)muștruluială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mustrare, dojană s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She forgot his birthday, and he gave her the works.
the works exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (everything) (ingrediente)cu de toate expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I like a plain hamburger, but she wants hers with the works.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (type of task)muncă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (atribuită)sarcină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I don't like this work. Can I do something different?
 Nu-mi place munca asta. Pot să fac altceva?
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (office, place of work)loc de muncă loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 This is his work. Yes, that building.
 Aici e locul lui de muncă. Da, clădirea aceea.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (activity)treabă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He is doing some work or other in the shop.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (objects on which work is done)lucrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The art students took their work to the benches.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (product of labour) (efectul muncii)lucrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  treabă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The work was obviously well done.
 În mod evident, lucrarea fusese bine făcută.
 În mod evident, făcuseră treabă bună.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building)lucrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The tunnel is an impressive work of engineering.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: force times distance) (fizică)lucru mecanic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In physics, work deals with transference of energy.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (product of artist)operă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Many think Beethoven's Ninth is his greatest work. I have the complete works of Dickens in my library.
work n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of, concerning work)de lucru loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 He got a work permit in July.
works nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (factory)fabrică, uzină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
works nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (art, literature, music: achievements) (artă, literatură)lucrări s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
works nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (construction) (construcție)lucrări s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (with adverb or noun phrase)a lucra, a munci vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 We'll have to work late to finish this project. Sheila's been working extra hours to pay off her debts.
work as [sth] vi + prep (make a living as)a lucra ca vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Right now I am working as a waitress in a cocktail bar, but I want to be an actress.
work for [sb] vi + prep informal (be OK with [sb])a fi bine, a fi potrivit vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  (figurat)a merge vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a fi în regulă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 I could meet you at 2 pm on Wednesday; does that work for you?
work [sth],
work [sth] into [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(contort)a îndoi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da formă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 She worked the wire into a loop.
work [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accomplish)a determina, a produce, a cauza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She worked a change in the texture of the dough.
work [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fashion by work)a fasona, a prelucra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a transforma vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The carpenter works the pieces into a table.
work [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep at work)a ține la lucru expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The boss worked them until late into the night.
work [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (land, be a farmer)a munci, a prelucra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The farmer worked the land.
work [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade)a convinge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a aduce în starea de expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The minister worked the congregation into an exultant state.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
work around [sth],
also UK: work round [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(avoid, bypass)a aborda ceva expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 They worked around the software bug by eliminating some features.
work [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (insert)a introduce vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a strecura vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I like the report, but could you somehow work in a mention of John's contribution?
work [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (insert with difficulty)a introduce vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Drill a hole in the base and then gradually work the rod in the hole.
work [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (find time)a strecura vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a găsi timp pentru expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I'm pretty busy, but I think I can work in a movie tonight. I hope the doctor's office can work me in today.
work [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (calculate)a calcula vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I finally worked out my income taxes, and now I have to send the government a check.
work [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (resolve)a rezolva, a soluționa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 They have a lot of problems to work out with their marriage. Things are very hostile between management and the union; it isn't clear how they will work out this dispute.
work [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (understand [sb])a înțelege pe cineva expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
a piece of work,
a real piece of work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative, informal (unpleasant, difficult person) (informal)figură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  personaj s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Tommy's a real piece of work; I heard he blamed his mistake on the boss.
a piece of work,
a real piece of work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative, informal (unusual character, individual) (informal)figură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  personaj s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
all in a day's work exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal, figurative (routine activity)munca de zi cu zi, rutina de zi cu zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There's no need to thank me - it's all in a day's work for me.
all work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (working all the time, overwork)muncă şi iar muncă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
be approved to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be permitted, qualified to do a job)apt de muncă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  calificat, autorizat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
at work advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at one's workplace)la serviciu, la muncă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Bob never checks his personal email at work.
at work on [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working on)în acţiune loc.adv.
  (conjugat)a munci la, a lucra la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a se ocupa de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  în lucru loc.adv.
 The show is a great success, and its writers are already at work on the second season.
blood work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood test)test de sânge s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A yearly physical examination typically includes blood work.
charity work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work done for charitable cause)activitate cu scop caritativ s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She does charity work, mostly for the orphans' home.
collected works nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (anthology)operă integrală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  opere complete s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
collected works nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (everything by an author)operă integrală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  opere complete s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 This volume contains the entire collected works of Coleridge.
custom work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] tailor-made, made to order)lucrare la comandă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The motorcyclists admired all the custom work on the bikes parked outside the bar.
custom work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bespoke, personalized service)serviciu personalizat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
have your work cut out for you v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (have a hard task ahead)a avea o sarcină grea expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a avea o misiune dificilă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The house Joe and Maggie have bought needs a lot of renovation; they certainly have their work cut out for them.
day's work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work done in one day)o zi de muncă, o zi de lucru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It will take one more day's work to finish the job.
detective work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (investigations carried out by a detective)muncă de detectiv s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If the police based their accusations on detective work, rather than prejudice, they would be more effective.
detective work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (research)cercetare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  documentare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I did a little detective work to find out why my mail hadn't been delivered in three days.
dirty work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (unpleasant task)muncă murdară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He was sick and tired of doing all her dirty work for her.
dirty work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (immoral or illegal action)afacere necurată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The mob boss hired goons to handle his dirty work.
do the dirty work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (perform a disagreeable task)a face treaba murdară
 She no longer had servants to do the dirty work for her.
do work for charity v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (volunteer)a voluntaria vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a face muncă de caritate expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
field work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (research carried out on site)muncă de teren s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Smithers is in the Amazon doing field work on endangered species. Her fieldwork confirmed her academic theory about economic development.
get down to business,
get down to work
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(start now)a se apuca de treabă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 We need to get down to business if we hope to finish this today.
go to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (travel to workplace)a merge la muncă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I prefer to go to work early before the traffic gets heavy.
go to work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (do [sth] thoroughly)a face temeinic loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
great work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (job: done well)operă măreaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  capodoperă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Her boss congratulated Chloe on her great work.
group work (sociology)grup de lucru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
hard at work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working hard)muncitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  silitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Miguel was hard at work doing his history project.
hard work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great effort)muncă din răsputeri s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  efort susținut s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We would like to commend you on your hard work for the company over the years.
hard work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth]: requires effort)muncă grea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Riding a bike uphill is hard work.
keep up the good work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (expressing approval)a o ţine tot aşa vb.
  a continua tot aşa vb.
 My teacher told me to keep up the good work after I scored 100% in the exam.
laboratory work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scientific research done in a laboratory)muncă de laborator s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I'd like to find some laboratory work during the summer holidays.
latticework,
trelliswork
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] with a crisscross design)obiect cu model în zăbrele s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
lifework,
life's work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(one's main endeavour)operă capitală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  muncă de o viaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
line of work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profession, trade: field)profesie, meserie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  domeniu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Police officers regularly have to deal with danger in their line of work.
mosaic work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (artwork made of small pieces)mozaic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
not work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be out of order) (aparatură)a nu merge vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 My washing machine does not work.
not work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be ineffective)a nu merge vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Your flattery will not work on me.
off work advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at work)în concediu loc.adv.
  liber adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
out of work,
out-of-work
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(jobless)șomer adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 The closing of the tin mines left many men out of work.
out of work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unemployed)şomer adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I've been out of work for four months now; hopefully I'll find a new job soon.
out of work advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into unemployment)în şomaj adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
part work,
partwork
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(magazine series forming a collection) (publicaţii)colecţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
piece of work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal ([sth] made or done)lucrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
piecework,
piece work,
piece-work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(work paid by the unit)muncă plătită pe proiect s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
reference work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book consulted for information) (dicţionare, enciclopedii)lucrare de referinţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Encyclopædia Britannica is a serious reference work.
school work,
schoolwork
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(studies done at or for school) (pentru şcoală)temă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
scope of work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nature and extent of a job or task)aria de acoperire a muncii expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The scope of work for a project should specify precisely what work will be done.
set to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (start doing [sth])a se apuca de treabă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He set to work as soon as he was given the new task.
set [sb] to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause to start doing [sth])a pune la treabă, a pune la muncă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The manager set the new employee to work filing invoices.
shift work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work done in rotating periods)muncă în schimburi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
social work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assistance to local community)asistenţă socială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
tedious work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (laborious task)sarcină minuţioasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
temporary work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment on short-term contract)slujbă temporară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Temporary work is particularly common amongst young people.
timber work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wooden structure)construcţie de cherestea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Over all the house was well-built but there were one or two problems with the timber work.
voluntary work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpaid employment for a cause)muncă voluntară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
volunteer work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpaid employment for a cause)muncă voluntară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
welfare work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social services)servicii sociale s.n.pl.
work as a team v (co-operate)a lucra în echipă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 If we work as a team we'll finish much sooner.
work at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put great effort into)a lucra la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 We are currently working at finding ways to become more environmentally friendly.
work camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enforced labour camp)tabără de muncă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Under Stalin's regime, political prisoners were sent to work camps.
work cited nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bibliography: quoted text)lucrare citată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My English teacher always wants a work cited page, and I never know how to do one.
work ethic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (belief in working hard)etică profesională s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He has a very strong work ethic, sometimes to the detriment of his family life.
work experience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary job placement)experienţă de lucru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 All students on the course undertake a period of work experience.
work experience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (professional experience)experiență profesională s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 To apply for the position, please provide a detailed description of your work experience.
work for [sb/sth] vi + prep (be employed by)a lucra pentru vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I work for the government.
work for [sb] vi + prep (do tasks or jobs for [sb])a munci pentru cineva, a lucra pentru cineva expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
work for [sb] vi + prep informal (be suitable, convenient for [sb])a fi acceptabil, a fi convenabil vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I could meet with you at my office next Tuesday; does that work for you?
work hard viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be diligent, apply oneself)a munci din greu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 When studying for exams it is important to work hard.
work hard viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be devoted to one's job)a munci din greu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
work in [sth] vi + prep (trade, profession) (într-un domeniu)a lucra, a activa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a fi de meserie expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 My husband works in accounting, and I work in technical services.
work in progress,
work-in-progress
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] not yet finished)lucrare neterminată / în desfăşurare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My novel's still a work in progress.
work it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (deduce [sth])a-și da seama loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I'm not going to tell you the solution: you must work it out for yourself.
work it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (make a calculation)a face niște calcule loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a evalua situația vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I can't work out how many should be left.
work like crazy v slang (work extremely hard)a da în brânci loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 We've worked like crazy to beat that nearly-impossible deadline you set.
work like mad v slang (work extremely hard)a munci pe rupte loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 They were working like mad, trying to finish the stocktake before the shop opened in the morning.
work of art nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (painting, sculpture, etc.)operă de artă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The museum is a place to contemplate works of art.
work of art nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] beautiful and impressive)operă de artă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Aunt Betty's layer cake was a culinary work of art.
work of fiction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (novel, etc.: invented story)operă de ficţiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Her characters seemed so real, it was hard to believe the story was a work of fiction.
work off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get rid of by physical effort)a da jos prin mișcare expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a arde calorii prin exercițiu fizic expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Walking around the neighborhood should work off some of that meal.
work on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put effort into)a lucra la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 You really need to work on controlling your temper.
work on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try to persuade)a încerca să convingă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Mike doesn't want to come with us, but I'm working on him.
work out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (exercise)a face exerciții fizice loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 We're going to the gym to work out this afternoon.
work out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (develop a solution to)a găsi o soluție loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I'm still trying to work out this last crossword clue.
work over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (beat up, assault)a asalta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The thugs really worked him over.
work overtime vtr + adv (work extra hours)a lucra ore suplimentare loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I won't work overtime unless they pay me extra for the hours.
work permit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: allows employment)permis de muncă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
work placement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary job, internship)slujbă temporară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I applied for a work placement during the holidays.
work shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of work)tură de lucru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My usual work shift is 8:30 to 5, but sometimes I work from noon to 8 instead.
work shoes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (sturdy footwear worn when working)încălțăminte de lucru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Nurses often wear white work shoes.
work space nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area used for work)spaţiu de lucru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Professor Hawkins had a very cluttered work space, with piles of papers and books everywhere.
work stream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flow of tasks carried out)flux al muncii s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
work through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manage, deal with)a se descurca să vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 I worked through my budget, and decided to spend less.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'work' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: work as a [firefighter, lumberjack], [hard, tough, challenging, easy, simple, nice, dirty] work, my work [suit, car, credit card, clothes], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'work' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'work'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.