true

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtruː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tru/ ,USA pronunciation: respelling(tro̅o̅)

Inflections of 'true' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
truer
adj comparative
truest
adj superlative
Inflections of 'true' (v): (⇒ conjugate)
trues
v 3rd person singular
truing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
trueing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
trued
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
trued
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (factually correct) (corect)adevărat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Yes, it is true that I went to the shop yesterday.
 Da, este adevărat că am fost la magazin ieri.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (genuine, authentic)autentic, veritabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Yes, this is a true Picasso.
 Da, este un Picasso veritabil.
true (to [sb/sth]) adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loyal)devotat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sincer adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  adevărat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  loial, credincios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Yes, I trust him. He is a true friend.
 Da, am încredere în el. E un prieten devotat.
true (to [sth]) adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not deviating)devotat, dedicat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  loial, credincios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 You must remain true to your ideals.
 Trebuie să rămâi devotat (or: dedicat) idealurilor tale.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (conforms to expectations)desăvârșit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de nădejde loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  adevărat, veritabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She has proved to be a true nurse, and has a real vocation.
 A dovedit că este o soră medicală desăvârșită și că într-adevăr are vocație.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level, straight)drept, aliniat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  egal adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We need to make sure that this wall is true.
 Trebuie să ne asigurăm că acest perete este drept.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in tune)acordat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  consonant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Play that note again - it didn't sound true the first time.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Chitara este acordată, sună foarte bine.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a compass bearing)geografic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 From here, we need to go true north for ten kilometres.
 De aici, trebuie să urmăm nordul geografic zece kilometri.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accurate, on target)precis, exact adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It was a true shot and hit its target.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (logically necessary)logic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 If it costs a hundred dollars, it's true that we'll have to borrow the money.
true advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (admittedly)într-adevăr loc.adv.
  e adevărat expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 True, I'm not an expert in finance.
true advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (accurately)precis, exact adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The arrow hit true to its mark.
true advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, UK literary (honestly)sincer, cinstit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 You can trust him. He always talks true.
true [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (straighten, align)a alinia, a îndrepta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We have to true the beams, or the barn will lean to one side.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
bug,
true bug
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(insect: hemiptera)gândac s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  virus s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Lisa is an entomologist; she studies bugs and beetles.
come true v (become reality, happen for real)a deveni realitate loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 When she was young she believed that all her dreams would someday come true.
dream come true nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (desire becomes reality)vis împlinit s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Getting promoted was a dream come true for her.
hold true,
also UK: hold good
vi + adj
(continue to apply, remain true)a rămâne valabil, a rămâne adevărat expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a-și păstra valoarea expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a se adeveri vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The old saying "waste not, want not" still holds true today.
prove true viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be borne out, be shown to be accurate)a dovedi adevărul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 If these allegations prove true, the governor will be in big trouble.
ring true v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (sound or seem genuine)a părea adevărat
 Her explanation rings true, however strange it may seem.
tried and true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tested and trusted)demonstrat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Drinking water upside down is a tried and true cure for hiccups.
true believer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (devoutly religious person)credincios adevărat s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 There's no swaying my neighbor's faith: she's a true believer.
true blue adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (loyal, faithful)credincios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  loial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 A true blue fan remains loyal even when his team loses.
true blue adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, informal (politics: Conservative) (politică, figurat)conservator adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
true faith nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (devotion, strong belief)credinţă adevărată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Every religious zealot believes that theirs is the one true faith. Since I discovered the one true faith my life has been at peace.
true love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (romantic infatuation)iubire adevărată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Anyone could see it was true love between the couple; they couldn't take their eyes off each other.
true love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fated romantic partner)iubire adevărată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 After eighteen years apart she was reunited with her true love.
true meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (real significance)sens adevărat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 All of the holiday advertising makes us forget the true meaning of Christmas.
true north nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (direction of North Pole) (direcție de mers)Polul nord s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 True north is not the same as magnetic north.
true north advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the direction of North Pole)spre nord loc.adv.
true story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (account of a real-life experience)poveste adevărată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
true to form adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (typical)cum era de aşteptat
 Jennifer was true to form in being late for school.
true to form advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as usual)cum era de aşteptat
 True to form, he won't tell me where he was last night.
true to life,
true-to-life
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(realistic)realist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphens used when term is an adj before a noun
 Critics praised the film for its true-to-life depiction of drug addiction.
true to the spirit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in keeping with [sth])în spiritul loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  fidel adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I think his interpretation of the song was true to the spirit of the original.
true up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make level, align)a omogeniza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The wall is five degrees out of line; we have to true it up.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'true' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: true the [edges, corners] (of), true and [correct, complete, accurate, false], true up the [edges], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'true' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'true'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.