three

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθriː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/θri/ ,USA pronunciation: respelling(thrē)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 3)trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
 Multiply that number by three.
 Înmulţeşte numărul acela cu trei.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 3) (simbol pentru cifra trei)trei s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Write a three in the blank.
 Scrie un trei în locul liber.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(people, things: set, group of 3)trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
 The Detroit Three were famous thieves. This set of underwear comes in a three.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 3 o'clock) (oră)trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
 I'm meeting Anne at three.
three,
3
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(3 in number)trei adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I have three coins.
 Am trei monede.
three,
3
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(3 years of age)a avea trei ani expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 When Jasper was three, his family moved to France.
three,
3
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 3 of them)trei pron.pronume: Ține locul unui substantiv (nume de ființă, de lucru, de acțiune etc.): eu, noi, voi.
3 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (third day of specified month) (ale lunii)trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
Notă: The example would be spoken "June third".
 This will be due June 3.
3 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (third day of specified month)pe trei loc.adv.
  (ale lunii)trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
Notă: The example would be spoken as "(the) third of April". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 Entries to the photography competition must be received by 3 April.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 3 pips)trei s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The dealer gave me a three.
 Cel care făcea cărțile mi-a dat un trei.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 3 pips) (la zaruri)trei s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
3D,
3-D,
three-d
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (three dimensions)redare 3D, reprezentare 3D s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (trei dimensiuni)plan tridimensional s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
3D,
3-D,
three-d
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
abbreviation (film: stereoscopic)tridimensional adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  stereoscopic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  3D adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
for a count of three advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (while counting to 3)a număra până la trei expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  cât numeri până la trei expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Abigail paused for a count of three before telling her husband why she was angry.
in three ways advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (threefold)în trei feluri adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I split the bar of chocolate in three ways so we could have a piece each,.
on the count of three advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after counting to 3)a număra până la trei expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The race will start on the count of three.
set of three nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trio)set de trei s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Instead of buying just one wine glass, I decided to get a set of three.
three hundred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (300 of [sth])trei sute num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
three o'clock,
3 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 3 P.M.) (după-amiază)ora trei expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  ora cincisprezece expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  (ziua)trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
three o'clock,
3 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 3 A.M.) (noaptea)ora trei expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  (noaptea)trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
three times advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (threefold)de trei ori adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  triplu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I just bought a house that is three times more expensive than my previous one.
three times advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (multiplied by three)de trei ori adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  triplu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 If you multiply three times three, you get nine.
three-four time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: 3/4 time signature)măsură de trei pe patru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Waltzes are usually in three-four time.
three-piece suit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (men's formal outfit)costum bărbătesc cu vestă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My brother looks surprisingly good in a three-piece-suit.
three-ring circus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (circus with three performance areas)circ cu trei arene s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Barnum & Bailey presents a three-ring circus every spring in New York City.
three-ring circus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (chaotic scene)circ s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 With all the children yelling and dogs barking, the party became a three-ring circus.
three-story apartment (US),
three-storey apartment (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(flat with three floors)apartament cu trei etaje s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having three parts)din trei părţi loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The problem is threefold, so it cannot be solved easily.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(treble, triple, times three)triplu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  întreit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 There was a threefold increase in sales last month.
threefold,
three-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by three, three times)triplu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  întreit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The size of the student body has increased threefold in the past twenty years.
threefold,
three-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stage scenery)paravan s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The play's threefold was beautifully painted.
triple,
three-base hit
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(baseball)coș de trei puncte s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The crowd cheered when the batter hit a triple.
twenty-three,
23
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 23 of them)douăzeci și trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
23 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (twenty-third day of specified month) (ale lunii)douăzeci și trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
  pe douăzeci și trei loc.adv.
Notă: The example would be spoken "December twenty-third".
 The store will be closed on December 23.
23 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (twenty-third day of specified month) (dată)douăzeci și trei num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
  pe douăzeci și trei loc.adv.
Notă: The example would be spoken as "(the) twenty-third of June". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 Re: your email of 23 June, I am writing to let you know that we have cancelled your subscription.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'three' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: the number three, [section, part, page] three, [turn to, on] page 3, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'three' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'three'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.