system

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɪstəm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsɪstəm/ ,USA pronunciation: respelling(sistəm)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organized approach)sistem s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We have a system for fixing this problem. You must follow it step by step.
 Noi avem un sistem pentru a corecta această problemă. Trebuie să-l urmezi pas cu pas.
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (classification) (metodă, sistem de organizare)sistem s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We have developed a system to classify animal species.
 Noi am realizat un sistem pentru a clasifica speciile de animale.
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nervous, digestive, lymphatic, etc.)sistem nervos s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The doctor diagnosed the problems his patient was having with his nervous system.
 Doctorul a diagnosticat problemele pe care pacientul le avea cu sistemul nervos.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organized mechanical parts)sistem s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The system works through a set of interlocking wheels.
 Sistemul funcționează prin intermediul unui angrenaj.
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the body)organism s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My system still hasn't recovered from that bad food that I ate two days ago.
 Organismul meu încă nu și-a revenit după mâncarea stricată pe care am consumat-o acum două zile.
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scientific principles)sistem s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You must understand each phase of the binary system if you want to pass the exam.
 Trebuie să înțelegi fiecare fază a sistemului binar, dacă vrei să treci examenul.
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political)sistem politic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  regim s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The capitalist system is failing many people.
 Sistemul politic capitalist i-a dezamăgit pe mulți.
 Regimul capitalist i-a dezamăgit pe mulți.
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prevailing political situation)sistem s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The current system of government gives extremists too much power.
 Sistemul de guvernare actual le dă prea multă putere extremiștilor.
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer setup)sistem s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My system is about four years old. I think it is time for a new computer.
 Sistemul meu are aproape patru ani. Cred că e timpul să cumpăr un nou computer.
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gravitational)sistem s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There are twelve planets in this system.
 Acest sistem are douăsprezece planete.
system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geological) (geologie)formațiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Iceland has some really fascinating rock systems.
 Islanda are niște formațiuni foarte interesante.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
alarm system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warns of intruders)sistem de alarmă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Following a burglary, I had an alarm system installed.
buddy system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (pairing to help [sb])pereche s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  partener s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We use a buddy system for swimming, so you are always with a partner.
canal system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (manmade waterways)sistem de canalizare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She spent her vacation cruising the canal system of France on a houseboat.
circulatory system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood circulation)sistem circulator
 Regular exercise is good for the circulatory system.
digestive system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anatomy: alimentary canal)sistem digestiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The purpose of the digestive system is to turn the food we eat into fuel for our bodies.
drainage system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apparatus for removing excess water)sistem de scurgere s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 They're laying down a drainage system in the lower field.
honor system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (promise to be honest)bună-credință s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sistem al onoarei s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
immune system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biological defence mechanisms)sistem imunitar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 During flu season it's important to keep your immune system strong to avoid getting sick.
legacy system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: outdated technology) (informatică)sistem de tip vechi, sistem existent, sistem moștenit s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The program does not support legacy systems such as Windows 98.
legal system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (judicial structures and processes: law)sistem juridic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Our legal system seems to place more value on property than on human life.
merit system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (civil service: merit based employment and promotion)sistem de recrutare şi de promovare pe bază de concurs
 We use the merit system here, basing promotions on ability rather than seniority.
metric system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decimal measures)sistem metric s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Road signs in the UK do not use the metric system.
nervous system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anatomy: brain and nerves)sistem nervos s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He had a disease of the nervous system that gradually resulted in a complete loss of mobility.
nonlinear system,
non-linear system
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(chaotic system of equations)sistem neliniar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
operating system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer software)sistem de operare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 What operating system are you using on your computer?
PA system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbr (public address system: loudspeakers)megafoane s.n.pl.
 The lost child was found in the shopping mall thanks to the alert given over the PA system.
postal system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organized handling and delivery of mail)sistem poştal s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
public address system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loudspeaker)sistem de sonorizare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The lost child was found, thanks to the alert given over the public address system.
respiratory system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organs used for breathing)sistem respirator s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Your cough could be the result of a mild infection in the respiratory system.
solar system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sun and planets)sistem solar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
sound system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (equipment for playing music)sistem de sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
support system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (people providing support)rețea de sprijin s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sistem de suport s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
suspension,
suspension system
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(car: shock insulation) (la automobil)suspensie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 New suspension for my car would be very expensive.
system of beliefs nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ethos, philosophy)sistem de credinţe s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
system of values nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ethos, moral philosophy)sistem de valori s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Each religion has a system of values by which people may live better, more meaningful lives.
tracking system,
track system
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (grouping students by ability)sistem de monitorizare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sistem de clasificare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
value system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moral code, ethos)sistem de valori s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A group's value system determines what is acceptable behavior for its members.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'system' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: the [intestinal, digestive, reproductive, cardiovascular] system, [suffered, experienced] a system [error, fault, failure, anomaly], the [plumbing, draining, sewage, electrical] system, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'system' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'system'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.