superior

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/suːˈpɪərɪə/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/səˈpɪriɚ, sʊ-/ ,USA pronunciation: respelling(sə pērē ər, sŏŏ-)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better)superior adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  mai bun adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The superior product is the more expensive one.
superior to [sth/sb] adj + prep (better than) (cu dativul)superior adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That car is superior to this one because it is more aerodynamic and more fuel-efficient.
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of higher rank)superior adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Patricia has been moving up the ladder at work, getting promotions to superior positions every few years.
superior to [sb] adj + prep (of higher rank than) (în ierarhie)superior adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Gerald is the manager, so he is superior to Robert, who is only the deputy manager.
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (self-satisfied, arrogant)arogant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I can't stand Paul's superior attitude.
superior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] of higher rank)superior s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 If you want a pay rise, speak to your superior.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
mother superior,
Mother Superior
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(abbess: head nun)stareţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
superior court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (law: high court)înalta curte de justiţie înalta curte de justiţie
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'superior' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: superior [size, speed, strength], is made of superior quality [materials, steel], are superior in [number, strength], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'superior' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'superior'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.