Pe pagina aceasta: starting, start

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
starting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beginning)care începe, care demarează loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  (proaspăt)inițiat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The negotiators clearly outlined their starting position.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (begin)a începe vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 We're waiting for the movie to start.
 Așteptăm să înceapă filmul.
start doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (begin doing)a începe vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 When she stroked the cat, she started sneezing.
 Când a mângâiat pisica, a început să strănute.
start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (begin)a începe vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a demara vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The chairman started the meeting.
 Președintele a început ședința.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Astăzi au demarat negocierile.
start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (machine)a porni vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da drumul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Start the car. It's time we left.
 Pornește mașina. E timpul să plecăm.
 Dă drumul la mașină. E vremea să plecăm.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginning)începere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Get ready for the start of the race.
 Pregătește-te pentru începerea cursei.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (startle)tresărire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sperietură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His start when he heard the news didn't seem very genuine to me; I think he already knew.
 Tresărirea lui la auzirea veștii mi s-a părut prefăcătorie. Cred că deja știa.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (starting place)start s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The cars are waiting at the start.
 Mașinile așteptau la linia de start.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lead, advantage)avans s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  start s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Number twelve is off to a good start.
 Numărul doisprezece are un avans bun.
 Numărul doisprezece a luat bine startul.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginnings: in life or business)impuls s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Mr. Simon gave me my start in this business.
 Dl. Simon mi-a dat impulsul să mă lansez in afacerea asta.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (set out)a porni vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The family started for home.
 Familia a pornit înapoi spre casă.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (jerk)a tresări vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 She started at the loud noise.
 A tresărit când a auzit zgomotul puternic.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into action)a porni vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 My car wouldn't start.
 Mașina nu vrea să pornească.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (protrude)a ieși vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Her eyes started from their sockets at the news.
 I-au ieșit ochii din orbite când a auzit vestea.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (participate in an event)a-și face debutul expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The rookie hopes to start in the big game.
 Mezinul echipei spera să-și facă debutul în acest meci important.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have as lowest level)a porni de la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Houses prices here start at around $200,000.
start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish)a porni vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a pune bazele loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 My grandfather started the family business.
 Bunicul meu a pornit afacerea familiei.
start vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause [sb] to begin sthg)a face să... vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Your words started me thinking.
 Cuvintele tale m-au făcut să gândesc.
start [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: select [sb] to perform)a selecționa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The manager started his best pitcher.
 Managerul l-a selecționat pe cel mai bun aruncător.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
starting | start
EnglezăRomână
starting from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (as of)începând cu loc.adv.
starting grid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area marked as start of a race)linie de start s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (de start la curse)grilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
starting line nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (marking at beginning of a race)linie de start s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Over 1000 runners are expected at the starting line of tomorrow's marathon.
starting point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where [sth] begins)punct de plecare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Sarajevo was the starting point of the First World War.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'starting' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'starting' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'starting'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.