spell

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈspɛl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/spɛl/ ,USA pronunciation: respelling(spel)


Inflections of 'spell' (v): (⇒ conjugate)
The past form "spelt" is mainly used in UK English. It is correct in US English, but rare. The past form "spelled" is correct in both US and UK English.
spells
v 3rd person singular
spelling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
spelled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US & UK)
spelt
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Mainly UK)
spelled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
spelt
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Mainly UK)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
spell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write words correctly)a scrie vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (formal)a ortografia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I can read, but I can't spell very well.
 Pot să citesc, dar nu pot să scriu foarte bine.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Verbul a mânca se ortografiează cu â din a.
spell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (word: write)a se scrie vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  (informal)a spune pe litere vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 How do you spell that word? Nemanja always has to spell his name.
 Cum se scrie cuvântul acesta?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Mi-a spus pe litere cum îl cheamă, dar tot n-am înţeles.
spell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (incantation or curse)vrajă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  farmec s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The witch cast a spell that turned him into a frog. The spell placed on the princess by the witch caused her to sleep for three years.
 Vrăjitoarea i-a făcut o vrajă şi l-a transformat în broască.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Crede că i-au făcut farmece şi din cauza asta nu se mai mărită.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
spell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (enchantment)magie, vrajă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  farmec s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The beautiful redhead cast a spell over Raphaël.
 Frumoasa roșcată l-a prins în vraja ei pe Raphael.
spell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (interval of time)puțin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I'm going to read for a spell.
 Mă duc să citesc puțin.
spell vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signify)a aduce vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 If you cross that line, it will spell trouble.
 Dacă treci de linia aia, îți va aduce nenorociri.
spell vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (relieve)a schimba vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The new crew will spell the other workers.
 Noua echipă îi va schimba pe muncitori.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
spell [sth] out,
spell out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(say how to write: a word)a silabisi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a spune pe litere expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Please spell your name out for me. Is it "s-m-i-t-h" or "s-m-y-t-h-e"?
spell [sth] out,
spell out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(form: a word)a silabisi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a spune pe litere expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The child proudly read the word by spelling it out: "C-A-T... Cat!".
spell [sth] out,
spell out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (say explicitly)a da mură în gură, a explica ca la proști vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a vorbi clar/explicit expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I had to spell out exactly how to do his job for him.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
break the spell v figurative (end the illusion or mood)a rupe vraja loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Don't say anything...I don't want to break the spell.
break the spell v literal (witchcraft: disable a charm, curse)a rupe vraja loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The frog said that if I kissed him it would break the spell and he would turn into a handsome prince.
cast a spell v (witchcraft: make a charm or curse)a arunca o vrajă asupra loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The witch cast a spell and the naughty boy never pulled cats' tails again.
cast a spell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (enchant, seduce)a vrăji, a seduce vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The skilful musician's passionate performance cast a spell on the entire audience.
cast a spell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (witchcraft: charm or curse)a vrăji vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
cold spell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of cold weather)vreme rece s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 After the heat wave there was a cold spell, much to everyone's relief
dizzy spell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attack of vertigo)ameţeală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I had a dizzy spell when I stood up too quickly.
evil spell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (incantation intended to do harm)vrajă malefică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
magic spell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (incantation or curse)vrajă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
put a spell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (bewitch)a fermeca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The witch put a spell on the man, who then turned into a toad.
put a spell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (charm, enchant)a fermeca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
spellcheck,
spell check,
spellchecker,
spell checker,
spell-checker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(feature: checks spelling)verificare ortografică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Remember that the spell check can be wrong sometimes!
spellcheck,
spell-check,
spell check
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(check for spelling errors)a verifica ortografia expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
spellcheck [sth],
spell-check [sth],
spell check [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(document: check spelling) (calculator)a activa corectorul automat expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a verifica ortografia expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Don't forget to spellcheck the file before you email it to me.
spellchecker,
spell checker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computing: feature that checks spelling)corector de texte s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It's important to proof-read since the spellchecker doesn't identify grammatical mistakes.
under a spell advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a trance)sub vraja
 The wicked witch put the princess under a spell.
under a spell adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (entranced, enchanted)sub vraja
 Everyone who heard him speak fell under the spell of his rhetoric. I've been under her spell ever since I kissed her that first time.
without having to spell things out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (implicitly, tacitly)fără a da mură-n gură
 I hope that you'll accept what I say without my having to spell things out.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'spell' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: know how to spell (the word), a [cold, cool, warm, hot, sunny] spell, a spell [check, checker, corrector], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'spell' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'spell'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.