sounding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaʊndɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(sounding)

Pe pagina aceasta: sounding, sound

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
sounding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measuring water depth)măsurare a adâncimii apei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The boat takes soundings every hundred metres to map the seabed.
-sounding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as suffix (having a particular sound)sunător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Where is that pleasant-sounding music coming from?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
sounding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (emitting sound)sunător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The sounding trumpet could be heard throughout the military camp.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
sound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (individual noise)zgomot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I heard a sound.
 Am auzit un zgomot.
 Am auzit un sunet.
sound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (auditory effect)zgomot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 They awoke to the sound of gunfire.
 S-au trezit la zgomotul de focuri de armă.
sound viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (seem)a suna vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a părea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 His words sounded strange. Is that the right word? It sounds wrong.
 Cuvintele lui sunau ciudat. Ăsta să fie cuvântul potrivit? Pare greșit.
sound like [sth] vi + prep (have same sound as)a suna ca vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 My kids call it music, but their band sounds like noise to me.
 Copiii mei o numesc muzică, dar trupa lor sună ca un zgomot pentru mine.
sound as though,
sound as if
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(would seem)a se părea vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 It sounds as though you could do with a vacation!
 Se pare că ți-ar prinde bine o vacanță!
sound like [sth] vi + prep informal (would seem that)a părea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 From what you say, it sounds like he's an unpleasant person.
 Din ceea ce spui, pare a fi o persoană neplăcută.
sound adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sensible)bun adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That's a sound idea.
 E o idee bună.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
sound adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (healthy) (referitor la sănătate)de fier adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He's in sound health for his age.
 Are o sănătate de fier pentru vârsta lui.
sound adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thorough) (despre somn)adânc adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She fell into a sound sleep.
 A căzut într-un somn adânc.
sound adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (basis, argument: reliable)solid, sigur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Panic is not a sound basis for government policy.
sound adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (investment: secure)sigur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de nădejde loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Buying shares in that company may not be a sound investment.
sound advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (thoroughly)profund adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She's sound asleep.
 Doarme profund.
sound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (channel of water)canal s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 They sailed along the sound towards the sea.
 Navigau de-a lungul canalului, spre mare.
sound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: mechanical vibrations)sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Sound is the vibration of a substance such as air, water, or other material.
 Sunetul este o vibrație a unei materii precum aerul, apa, etc.
sound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (music style)stil muzical s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I really like that band's sound.
 Chiar îmi place stilul trupei.
sound viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (resonate)a răsuna vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 An echo sounded in the room.
 Ecoul a răsunat în cameră.
sound viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be heard, ring)a se auzi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Bells sounded throughout the city.
 Clopotele se auzeau peste tot în oraș.
sound vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (emit a sound) (alarmă)a declanșa, a da vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The firefighter sounded the alarm.
 Pompierii au dat (au declanșat) alarma.
sound vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine by sound)a sonda vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We have sounded the depths of the ocean.
 Am sondat adâncurile oceanului.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
sounding | sound
EnglezăRomână
soundboard,
sounding board
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
literal (resonator in a musical instrument) (la instrumente muzicale)cutie / placă de rezonanță s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
sounding board,
soundboard
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (person whose response is solicited) (persoană empatică)oglindă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ecou s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'sounding' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'sounding' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'sounding'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.