WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

so help me


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"so" este afișată mai jos.

Vezi și: help | me

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to such an extent) (urmat de adj.)atât (de) adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  aşa (de) adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
Notă: Sometimes repeated for emphasis: so, so beautiful.
 He was so mad, that he forgot to eat dinner.
 S-a supărat atât de tare, că a uitat să mănânce cina.
 S-a supărat aşa de tare, că a uitat să mănânce cina.
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (therefore)deci conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
  aşadar conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
  aşa că loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 I'm hungry, so I'm going to get something to eat.
 Mi-e foame, deci mă duc să iau ceva de mâncare.
 Mi-e foame, aşadar mă duc să iau ceva de mâncare.
 Mi-e foame, aşa că mă duc să iau ceva de mâncare.
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (too, also)la fel loc.adv.
 I want to go to the movies and so does she.
 Vreau să mă duc la film, şi la fel vrea şi ea.
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (affirmative: yes, indeed)aşa adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Does he like her? I think so.
 O place? Aşa cred.
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (intensifier: very) (urmat de adj.)atât (de) adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  aşa (de) adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 That guy is so good looking!
 Tipul ăsta e atât de prezentabil!
 Tipul ăsta e aşa de prezentabil!
so conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (and, next)după aceea loc.adv.
  după care loc.adv.
 So then we went to the grocery store.
 După aceea ne-am dus la alimentară.
 După care, ne-am dus la alimentară.
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as stated)deci conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
  aşadar conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 So, there really is no need to worry, as I have already explained.
 Deci, nu ai motive de îngrijorare, după cum spuneam.
 Aşadar, nu ai motive de îngrijorare, după cum spuneam.
So? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (who cares?)și ce dacă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  așa și expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Mario gets paid more than you. So?
 Mario e mai bine plătit decât tine. Și ce dacă?
so pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (the same)așa adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 May you be a gentleman and remain so for all your years.
 Să te porți ca un domn și să rămâi așa toată viața.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (emphatic)așa să știi! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  și încă cum! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 That car is nicer than your car. It is so!
 Mașina mea e mai frumoasă decât mașina ta! Așa să știi!
 Mașina mea e mai frumoasă decât mașina ta! Și încă cum!
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (demonstrating: like this)așa adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 When ironing, you need to move the hot iron over the clothes so.
 Când calci rufe, trebuie să miști fierul așa.
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (calling attention to speaker)deci conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 So, what are you doing tomorrow?
 Deci, ce faci mâine?
so,
so that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(in order that)pentru ca, pentru a conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 Drive carefully so that you will arrive safely. The teacher spoke slowly so her students would understand her.
 Condu cu atenție pentru a ajunge în siguranță.
so,
soh
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fifth note of musical scale) (notă muzicală)sol s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
a dozen or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (around 12)vreo doisprezece num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 Can you please bring me back a dozen or so eggs from the grocery store?
all the more so exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even more so)cu atât mai mult
 You need a strong pair of boots if you go hiking, all the more so now that it's winter.
and so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (therefore)prin urmare loc.adv.
 The student did not turn in his final research paper, and so he earned a failing grade for the course.
and so forth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)şi aşa mai departe
 I had to fill in a form with my name, address, and so forth.
and so on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)şi aşa mai departe
 Victims of the disaster urgently need drinking water, food, medical supplies, and so on.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(providing that)atât timp cât loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 I am happy, as long as the sun always comes back around.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(while)atât timp cât loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 As long as you're living under my roof, you'll obey my rules, young lady!
even so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nevertheless)chiar şi aşa adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I know you don't like vegetables, darling. Even so you must eat them.
every so often advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (now and again)din când în când loc.adv.
 Every so often I treat myself to a piece of candy.
I don't think so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I believe not)nu cred
 When Tom asked me if Sally was coming to the party I replied "I don't think so".
I love you so much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (great affection)te iubesc atât de mult expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I love you so much that I can't stand to be apart from you.
I think so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I believe that to be true)cred că da expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 "Is he coming with us?" "I think so, but let me call him to make sure."
I'm afraid so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (yes, regretfully)Mă tem că da. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Da, din păcate! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 "Do I really have to take the test?" "I'm afraid so. It's compulsory."
if it be so literary (in that case, if so)în cazul ăsta expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I don't believe he would lie to you, but if it be so, you should not trust him again.
if so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in that case)caz în care adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Are you going shopping? If so, may I come with you?
in doing so,
in so doing
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by these actions)astfel adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
in so doing,
in doing so
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by these actions)procedând astfel expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Don't wander on the property without them knowing; in doing so, you'll be trespassing.
in so far as (to the extent that)atât cât loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
  în măsura în care loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 The boys liked the school in so far as the games facilities were good.
in so many words advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (expressed in precisely that way)clar şi răspicat loc.adv.
 The manager told Mark in so many words that he will get a promotion.
insofar,
in so far
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
rare, formal (to such an extent)în măsura în care loc.adv.
  în sensul că loc.adv.
 All these issues are in so far a cause of difficulty that we cannot ignore them.
it must be so (it is necessarily or unavoidably true)trebuie să fie aşa
 It is difficult to believe, but based on the evidence it must be so.
it will be so (this is indisputably going to happen)aşa o să fie
 If your mother says you have to go to bed early, it will be so.
just so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (perfect, exact)gătit la perfecție expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Personally, I like steak when it is just so.
just so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (exactly, perfectly)la perfecție loc.adv.
 The chef cooked the chicken just so.
like so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in this manner)aşa adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  în felul acesta loc.adv.
 You just turn the door handle like so and the door should open.
so minded,
that way minded
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(disposed, inclined)dispus să, dispus la adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  înclinat spre adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  atras de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We could go to the museum instead, if you are so minded.
more so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (increasingly or additionally)și mai mult expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  mai ales expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 There's usually a lot of traffic on this road, more so at rush hour.
never so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not ever as)ca niciodată loc.adv.
 He was never so happy as when he finally quit his job.
not so bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than anticipated)nu foarte rău loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I thought I was going to hate my new job, but it's not so bad.
not so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fewer)nu așa mulți loc.adv.
 There are not so many storms now that the summer is over.
not so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (few)puțini adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Due to the poor weather, not so many people were on the streets.
not so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (less)mai puțin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It's not so much that you are cruel, more that you don't think things through.
not so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (little)puțin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 No, there was not so much singing at the show.
one hundred or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (about a hundred)vreo sută
 It's a middle-sized plane, with one hundred or so seats.
or so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)aproximativ, sau cam aşa ceva adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The container could hold a litre or so of water.
quite so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (indeed, precisely)chiar aşa loc.adv.
  într-adevăr loc.adv.
 Ah yes, quite so - I see exactly what you mean now.
quite so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (just as, this much)atât de adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  așa de adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Do you have to be quite so nasty?
say-so nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sb]'s approval)aprobare, permisiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acord s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
so as to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in order to)pentru prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
  ca să conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 So as not to be late, Jerry left the house early.
 Pentru a nu întârzia, Jerry a plecat devreme de acasă.
so be it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing acceptance, resignation)atunci fie! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  fie cum vrei! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 If you want to be stubborn and not see sense, well, so be it.
so bold as to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (daring enough to)suficient de îndrăzneţ cât să expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Anna was so bold as to question her manager's decision to his face.
so called advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (named this)aşa zis adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Solar energy is a clean form of electricity, so called because we gather it from the sun.
so do I interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (me too)şi eu exclm.
 You think he's crazy and so do I!
so far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (up until now)până acum, deocamdată adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
so far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a limited extent)până la un anumit punct loc.adv.
 The road's closed: you can only go so far before you have to turn round.
so far as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as far as, in as much as)atât timp / atâta vreme cât loc.adv.
 So far as I know, everything's still going well on the project.
so far so good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (all is well up to this point)până acum toate bune expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 How do I like retirement? So far so good. But ask me again in six months.
so good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (great, excellent)atât de bun loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  excelent, fantastic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Yum, this cake is so good!
so long interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (goodbye)la revedere interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 So long! See you tomorrow!
so long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (this length)atât de lung loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 "The rope was so long," my uncle explained, holding his arms apart to demonstrate.
so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a large number of)atât de mulţi, atât de multe adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 With so many people in the room I can't find the exit.
so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (this number of)un anumit număr expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 A restaurant only has so many tables available at any given time.
so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a large amount of)atât de mult adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I'm bound to get my shoes wet with so much water on the ground. There's so much to do I don't know where to start.
so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (this amount of)o anumită cantitate expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Showing her son the cup, Paige said, "You take so much flour and add it to the mixing bowl."
so much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a lot)atât de mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I wish my sister didn't talk so much.
so much as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even)fie și cât loc.adv.
 Cross that line by so much as a hair and you'll see what anger means.
so much as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (merely, no more than)nici măcar loc.adv.
so much for that! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (disappointment, failure)asta e!, n-a fost să fie! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I failed my entrance exam yet again. So much for that!
so much for that! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (enough discussion)destul despre (asta) expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Well, so much for that! Maybe we can talk about something else now.
so much so that exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to such a degree that)atât de mult încât loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
so there interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing defiance, determination)Uite-așa! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Ca să știi! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I don't need your help anyway! So there!
so to speak exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (using a metaphor)ca să zic așa expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Failing the test was, so to speak, a kick in the teeth for Jim because he was very disappointed.
so what? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I don't care)şi ce dacă exclm.
 Okay, so I look fat in these jeans – so what?
so what interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing indifference)şi ce dacă exclm.
 So you made a minor mistake! So what!
so what if conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (it's irrelevant)și ce dacă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 So what if I enjoy a beer now and then?
so what else is new interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (not surprised)ce e nou în asta expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Yes, you're late again—so what else is new?
so-and-so nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (an unnamed person, someone)cutare s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
so-and-so nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. euphemism ([sb] despicable, difficult) (informal)nemernic s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
so-called adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (supposedly)așa-zis, așa-numit loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  presupus adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This so called teacher has no skills at all!
so-so,
so so
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(mediocre)aşa şi aşa
 Lunch was so-so; maybe supper will be better.
so-so,
so so
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(tolerably)așa și așa loc.adv.
  mediocru adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  acceptabil, tolerabil adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He dances so-so, but he'll get better.
ten or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (about 10)aproximativ zece
 In about ten or so days, I will have finished my exams!
Thank you so much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Many thanks)Mulțumesc mult! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
that,
so that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(in order that)pentru ca conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 She studied hard that she might become a doctor.
 A studiat mult pentru ca să devină doctor.
that being so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (if or since that is true)acestea fiind date expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The situation there is becoming extremely dangerous. That being so, I will avoid going there.
think so viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (believe this to be the case)a crede că da expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'so help me' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'so help me'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.