smart

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsmɑːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/smɑrt/ ,USA pronunciation: respelling(smärt)

Inflections of 'smart' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
smarter
adj comparative
smartest
adj superlative

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
smart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." mainly US, colloquial (person: intelligent)deștept adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She is a smart girl.
 E fată deșteaptă.
smart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (action: clever) (mişcare inteligentă)înţelept adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He made a smart move by buying the stock when he did.
 El a făcut o mişcare înţeleaptă atunci când a cumpărat acţiunile în momentul acela.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
smart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well-presented)bun adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He made a smart presentation.
 A făcut o prezentare bună.
smart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in good shape)în formă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 You look really smart. Have you been exercising more?
 Pari să fii în formă. Ai tras de fiare?
smart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (classy)elegant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I like your smart business dress. You look good.
 Îmi place rochia ta neagră, elegantă. Arăți foarte bine.
smart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quick, abrupt)brusc adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The marching soldier made a smart turn to the left.
 Soldatul care mărșăluia a făcut un viraj brusc la stânga.
smart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sharp, stinging)usturător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She gave the child a smart slap on his bottom.
 I-a tras copilului o palmă usturătoare la fund.
smart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (electronically intelligent)inteligent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 You don't just drop a smart bomb. It flies to its target.
 Nu doar arunci o bombă inteligentă. Se duce direct la țintă.
smart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (disrespectful)impertinent, necuviincios, obraznic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He gave me a smart answer and I slapped him.
smart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stinging sensation)usturime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  durere ascuțită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
smart viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sting, hurt)a ustura vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 If you burn yourself, it will smart.
 Dacă te arzi, ustură.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
smart aleck,
smart alec
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (person: arrogant)tupeist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neruşinat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Don't listen to him: he's just a smart alec.
smart-ass,
smartass,
smart ass (US),
smart-arse,
smartarse,
smart arse (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
pejorative, vulgar, slang (arrogant person) (peiorativ)deștept, isteț s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  arogant s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  (peiorativ)deșteptul lui pește, care face pe deșteptul expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 If we invite that smart-ass, he'll just spoil the party.
smart-ass,
smartass,
smart ass (US),
smart-arse,
smartarse,
smart arse (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
pejorative, vulgar, slang (person: know-it-all, arrogant) (peiorativ)deștept, arogant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
smart-ass (US),
smartass,
smart ass,
smart-arse (UK),
smartarse,
smart arse
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
slang, pejorative, vulgar (comment, reply: arrogant, clever) (peiorativ)deștept, arogant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
street smarts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (experience with an urban setting)școala vieții s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She still has the street smarts she learned by growing up in a rough neighborhood.
street-smart,
street-wise
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (able to cope in an urban setting)cu școala vieții loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  descurcăreț adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
street-wise,
street-smart
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(experienced with an urban setting)isteţ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  descurcăreţ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Ryan doesn't have a lot of formal education, but he is very streetwise.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'smart' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: that (really) smarts, is a smart [student, child], my [knee, cut, injury] (really) smarts, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'smart' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'smart'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.