sleep

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsliːp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/slip/ ,USA pronunciation: respelling(slēp)


Inflections of 'sleep' (v): (⇒ conjugate)
sleeps
v 3rd person singular
sleeping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
slept
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
slept
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be asleep)a dormi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I slept for nine hours last night.
 Am dormit nouă ore astă noapte.
sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go to bed, spend the night)a dormi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a sta peste noapte expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Do you have somewhere to sleep tonight?
 Ai unde să dormi în seara asta?
sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of sleeping)somn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It's time for sleep, children.
 E timpul să mergeți la somn, copii.
sleep with [sb] vi + prep informal, euphemism (have sex with)a se culca cu cineva vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a face sex loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The proper young lady did not want to sleep with anyone until she was married.
 Domnișoara cuviincioasă nu a vrut să se culce cu nimeni până la căsătorie.
sleep on [sth] vi + prep (lie on to sleep)a dormi pe vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 His back hurts because he sleeps on a concrete floor.
 Îl doare spatele pentru că doarme pe o podea din beton.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dormant state)repaus s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The flower is closing in sleep.
 În repaus, floarea se închide.
sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substance in eyes after sleeping)urdoare, puchină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be inattentive)a moțăi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The man was sleeping and didn't notice it was his turn.
 Omul moțăia și n-a băgat de seamă că era rândul lui.
sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accommodate for sleeping)a găzdui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Their holiday cottage will sleep eight people.
 Casa de vacanță poate găzdui opt oameni.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
lie in,
sleep in
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
UK, informal (stay in bed late)a rămâne în pat expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a dormi până târziu expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 I will lie in this morning because I was out celebrating my birthday yesterday evening. The newlyweds loved to lie in on Sunday mornings.
sleep around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (have casual sex)a se culca cu toţi/toate vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 I have no more respect for guys who sleep around than for women who do.
sleep in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (get up late)a dormi până târziu
 It's Saturday, so I don't have to get up for work. I can sleep in.
sleep [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (recover from by sleeping)a recupera dormind expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 He had a lot to drink last night, and is still sleeping it off.
sleep on it vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (not decide until next morning)a lăsa să treacă noaptea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a vorbi după ce se trezește cineva vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Don't give me an answer now; sleep on it and tell me tomorrow.
sleep over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (spend the night at [sb]'s house)a petrece noaptea la cineva acasă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
beauty sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sleep before midnight for beauty)somn de frumusețe s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
beauty sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extra rest)odihnă în plus s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
deep sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most profound stage in sleep cycle)somn profund s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She was in such a deep sleep that nothing could have woken her.
eternal sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. poetic (death)somnul de veci s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
go to sleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (fall asleep, lose consciousness)a adormi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a-l lua somnul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I can't go to sleep with all this noise going on.
go to sleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (limb: become numb)a amorți vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I've been sitting in this position for so long, my legs have gone to sleep.
lie-in,
sleep-in
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, informal (sleeping late)trezire târzie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Lie-ins are one of the best things about weekends.
put to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (make drowsy or unconscious)a adormi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The sleeping pills quickly put me to sleep.
put to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." euphemism (animal: kill as an act of mercy)a eutanasia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I was heartbroken when my cat had to be put to sleep.
put to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (bore)a plictisi de moarte loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 His lecture put me to sleep in no time.
send to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lull, make sleepy)a trimite la culcare loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The professor's voice would send the class to sleep.
send to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (bore)a plictisi de moarte loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
sleep late viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wake up later than usual)a dormi până târziu loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I usually sleep late on Sundays.
Sleep tight interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Sleep well)Noapte bună! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
sleep together vi + adv informal, euphemism (have sex with one another)a se culca împreună loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 After they slept together once, they never saw each other again.
sleep well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have a restful sleep)a dormi bine vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I felt really good in my new house, so I slept well that night.
sleep well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (have a restful sleep)somn uşor exclm.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'sleep' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: sleep [soundly, deeply, well], a [long, short, brief, lengthy] sleep, [monitor, study, analyze] sleep patterns, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'sleep' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'sleep'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.