signing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪnɪŋ/

Pe pagina aceasta: signing, sign

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
signing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sign language)limbajul semnelor s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Emily is getting good at signing with her deaf friend.
signing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hiring: sportsperson, model) (a contractului de angajare)semnare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The formal signing for the new football players will take place on Saturday.
signing,
book signing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(event: writer autographs books)sesiune de autografe s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My favorite author is going to have a signing for her new book.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic notice) (semn de circulaţie)semn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The sign said to stop.
 Semnul spunea ca trebuie să opresc.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notice, placard) (notă)notificare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  anunţ s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The shopkeeper put a sign up saying he'd be back in thirty minutes.
 Magazionerul a pus o notificare pe care scria că se va întoarce în treizeci de minute.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Anunţul spunea că toţi trebuie să se întâlnească a doua zi.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indication)semn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There are signs that it will storm tomorrow.
 Sunt semne că va fi furtună mâine.
sign,
sign of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(portent, presage)prezicere, prevestire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  semn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Some people say that when cows lie down, it is a sign of rain.
 Unii oameni spun că atunci când vacile se așează la pământ, e un semn de prevestire a ploii.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typographical character) (simbol tipografic)simbol s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 What does the pound sign look like?
 Cum arată simbolul lirei sterline?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (zodiac symbol) (semn zodiacal)zodie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 What is your sign? I'm a Leo.
 În ce zodie eşti? Eu sunt în zodia leului.
sign,
sign [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(add one's signature to) (a semna)a semna vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a iscăli vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He signed the form at the bottom.
 El a semnat formularul în josul paginii.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. El îşi iscăli singur sentinţa.
sign that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language)a vorbi prin semne, a comunica prin semne expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Veronica's hearing-impaired friend signed that he would prefer to meet at seven o'clock that evening.
 Prietenul cu deficiență de auz al Veronicăi a comunicat prin semne că ar prefera să se vadă la ora șapte în seara aceea.
sign,
sign [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(agent, team: hire or employ) (a încheia un contract în vederea angajării)a angaja vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 They signed the basketball star to a new contract.
 Ei au angajat vedeta de baschet pentru încă un contract.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language)a vorbi prin semne expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The two signed their conversation so they wouldn't make noise.
 Cei doi au vorbit prin semne ca să nu facă zgomot.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop sign)firmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 All the shops had small painted signs out front.
 Toate magazinele aveau firme pictate în față.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol)semn, simbol s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The scroll was covered in signs that they could not understand.
 Manuscrisul era plin de semne (simboluri) pe care ei nu le-au înțeles.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicative gesture) (gest)semn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Ken's sign told us that he was all right.
 Ken ne-a făcut semn că era teafăr.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gesture within sign language)semne s.n.pl.
 The deaf woman's sign indicated that she would drive.
 Femeia surdă ne-a spus prin semne că va conduce ea.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sign language)semn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Do you know the sign for "cat" in American Sign Language?
 Știi care e semnul folosit pentru "pisică" în limbajul semnelor?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symptom)simptom s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He is showing signs of diabetes.
 Are simptome de diabet.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: plus, minus, etc.)semn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Yes, three hundred, but what is the sign? Positive or negative?
 Da, trei sute, dar cu semnul plus sau minus?
sign,
signs
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
US (animal tracks)urmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The rancher inspected the area for coyote signs.
 Fermierul a cercetat zona în căutarea urmelor de coiot.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write a signature)a semna vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He signed, once he had found the right place.
 A semnat imediat ce a găsit spațiul destinat semnăturii.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use gestures)a gesticula vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a face semn loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Trying not to make noise, he signed for her to come towards him.
 Încercând să nu facă zgomot, a gesticulat chemând-o la el.
 Încercând să nu facă zgomot, i-a făcut semn să vină la el.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use sign language)a folosi limbajul semnelor expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 She has a sister who is deaf, so she knows how to sign.
 Are o soră care e surdă, deci știe să foloseasă limbajul semnelor.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (agree to a contract)a accepta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He finally signed to the agreement after deliberating for a few weeks.
 În sfârșit a acceptat contractul după o deliberare de câteva săptămâni.
sign,
sign [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(autograph) (autografe)a da vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The movie star signed many autographs that day.
 Vedeta a dat multe autografe în ziua aia.
sign,
sign [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(communicate using gestures)a indica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Since the boss had laryngitis, he had to sign his approval of our idea with his head.
 Pentru că șeful avea laringită a trebuit să indice că e de acord dând din cap.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'signing' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'signing' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'signing'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.