sighted

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪtɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsaɪtɪd/ ,USA pronunciation: respelling(sītid)


Pe pagina aceasta: sighted, sight

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not blind, able to see)văzător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Sighted people experience the world differently from blind people.
sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (observed, spotted)prins, observat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The colorful bird was sighted here.
sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as a suffix (having particular type of sight)văzător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eyesight)vedere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My sight isn't very good without glasses on.
 Vederea mea nu e foarte bună fără ochelari.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view)privelişte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The sight is amazing from on top of the Ferris wheel.
 Priveliştea este uimitoare din vârful roţii mari.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sthg to see)privelişte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The protest was quite a sight.
 Protestul a fost a adevărată privelişte.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun: sighting device)vizor s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He looked through the sight for a few seconds while aiming the gun.
 S-a uitat prin vizor câteva secunde în timp ce țintea cu arma.
the sights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tourist attractions, landmarks)atracții turistice s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  obiective turistice expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Kara and her boyfriend stayed in Montreal for several days and saw the sights.
 Kara și prietenul ei au stat în Montreal pentru câteva zile și au văzut atracțiile turistice.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sthg especially ugly)apariție s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Then he came out with his shirt unbuttoned. What a sight that was!
 Apoi a ieșit cu cămașa descheiată. Ce apariție!
sight vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe)a admira vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 After waiting an hour the tourists were delighted to sight dolphins.
 După o așteptare de o oră, turiștii s-au bucurat să admire delfinii.
sight vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (aim)a îndrepta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He sighted the arrow towards the target.
 A îndreptat săgeata către țintă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
sighted | sight
EnglezăRomână
farsighted (US),
long-sighted,
longsighted (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(difficulty seeing near objects)prezbit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
keen-sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (observant)cu privire de vultur loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  cu privirea pătrunzătoare loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
longsighted,
long-sighted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
literal (able to see clearly over distance)prezbit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care vede clar la distanță loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
longsighted,
long-sighted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (prudent)precaut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  prudent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  prevăzător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
short-sighted (UK),
nearsighted (US)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(myopic)miop adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The test showed that Toby was shortsighted and needed glasses.
short-sighted (UK),
shortsighted (US)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (failing to plan ahead)obtuz adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Congress' bill to reduce taxes on greenhouse gas companies was shortsighted.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'sighted' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'sighted' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'sighted'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.