WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

sight rhyme


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"sight" este afișată mai jos.

Vezi și: rhyme

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eyesight)vedere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My sight isn't very good without glasses on.
 Vederea mea nu e foarte bună fără ochelari.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view)privelişte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The sight is amazing from on top of the Ferris wheel.
 Priveliştea este uimitoare din vârful roţii mari.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sthg to see)privelişte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The protest was quite a sight.
 Protestul a fost a adevărată privelişte.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun: sighting device)vizor s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He looked through the sight for a few seconds while aiming the gun.
 S-a uitat prin vizor câteva secunde în timp ce țintea cu arma.
the sights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tourist attractions, landmarks)atracții turistice s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  obiective turistice expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Kara and her boyfriend stayed in Montreal for several days and saw the sights.
 Kara și prietenul ei au stat în Montreal pentru câteva zile și au văzut atracțiile turistice.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sthg especially ugly)apariție s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Then he came out with his shirt unbuttoned. What a sight that was!
 Apoi a ieșit cu cămașa descheiată. Ce apariție!
sight vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe)a admira vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 After waiting an hour the tourists were delighted to sight dolphins.
 După o așteptare de o oră, turiștii s-au bucurat să admire delfinii.
sight vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (aim)a îndrepta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He sighted the arrow towards the target.
 A îndreptat săgeata către țintă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
at first sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (instantly, immediately)la prima vedere adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 At first sight, the town looked boring.
by sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (visually)vizual adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I don't know him personally, only by sight.
catch sight of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (glimpse, notice)a întrezări, a observa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Mark likes to go to the most popular clubs in the hope that he'll catch sight of someone famous.
fall in love at first sight viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become infatuated with a stranger)a se îndrăgosti la prima vedere loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 As soon as I saw him across the dance floor, I fell in love at first sight.
gun sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aiming device on a firearm)vizor s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The sniper looked through the gun sight and took aim.
in sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (visible, within view)la vedere loc.adv.
 Make sure the children are in sight at all times while you're at the beach.
in sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (close) (figurat)aproape adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Two weeks ago, I thought I'd never finish this project, but now the end is in sight.
line of sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (straight line of view)câmp vizual s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He bent over to stay out of his pursuer's line of sight.
lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer see)a scăpa din ochi expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 We lost sight of that boat when it went around the bend in the river.
lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (no longer be focused on)a nu se mai concentra la vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 When I lose sight of my goal, I waste time and accomplish nothing.
love at first sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instant romantic attraction to [sb])dragoste la prima vedere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 When Harry met Sally it wasn't love at first sight; they fell in love some years later.
not lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep in view)a nu scăpa din ochi loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a supraveghea strict loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Do not lose sight of your children around water.
not lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remain focused on)a nu scăpa din ochi loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a nu se abate de la vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Don't lose sight of your goal, you're almost there.
on sight,
at sight
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(upon seeing)la vedere loc.adv.
 The man shot the burglar on sight.
out of sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (outside visible range)ascuns adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We know the actors are backstage, but they were out of sight.
out of sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outside visible range)ascuns adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
out of sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, dated (great, amazing)nemaivăzut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nemaipomenit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That concert was out of sight!
out of sight,
out of mind
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(people forget quickly)ochii care nu se văd se uită expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
place [sth] out of sight v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (conceal [sth])a ascunde ceva vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Before the grandchildren arrive, I must place these biscuits out of sight!
quite a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] impressive to see) (admirativ)ceva pron.nehot.pronume nehotărât: Pronume care nu individualizează obiectul denumit: altul, fiecare, oricine, toate.
 The bride was quite a sight, all in white fur and sequins.
sense of sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vision)vedere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
sight-read viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (read music) (muzică)a citi notele loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a descifra o partitură vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
sight-read [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (read without sounding out letters)a descifra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (la prima vedere)a citi notele expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
sight-read [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (script: read unprepared)a citi scenarii la prima vedere vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
within sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (closely enough to be seen)la vedere adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Some say that an end to the recession could be within sight in a few months.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'sight rhyme' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'sight rhyme'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.