siding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪdɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsaɪdɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(sīding)


From the verb side: (⇒ conjugate)
siding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Pe pagina aceasta: siding, side

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
siding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (railway tracks)macaz s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The driver pulled his train onto the siding to allow the other train to pass.
siding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (cladding on house) (la case)perete lateral s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You need to paint all sides of the box.
 Trebuie să vopseşti toate părţile cutiei.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (location)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 This side of the river is greener than the other.
 Partea asta a râului este mai verde decât cealaltă.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface of flat object)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Turn the paper over to the other side.
 Întoarce hârtia pe cealaltă parte.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lateral part)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  latură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There is a hole in the side of the box.
 Este o gaură într-o parte a cutiei.
 Este o gaură pe o latură a cutiei.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geometry: polygon) (geometrie)latură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A square has four sides.
 Un pătrat are patru laturi.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (edge)margine s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She wrote notes along the side of the page.
 A făcut însemnări pe marginea paginii.
 A făcut însemnări într-o parte a paginii.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (body: flank)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My side hurts. I wonder why.
 Mă doare într-o parte. Ce o fi?
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contesting group)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Whose side are you on?
 De partea cui eşti?
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: team)echipă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We're going out to root for our side.
 Mergem să ne aclamăm echipa.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lateral)lateral adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Please go out the side door.
 Te rog să ieşi pe uşa laterală.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (supplementary)suplimentar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Marvin started a side job.
 Marvin a început o slujbă suplimentară.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secondary)suplimentar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The salary is a side benefit to this job.
 Salariul este un beneficiu suplimentar al acestui post.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (directed toward a side)lateral adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The player made a side kick.
 Jucătorul a dat o lovitură laterală.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (road/street: not main)lateral adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  lăturalnic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The main road was closed because of an accident, so we had to find our way through a maze of side streets.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (family lineage)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Our side of the family has distinctive facial features.
 Partea noastră de familie are trăsături foarte distincte.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (edge of a boat)bord s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The sailors threw the trash over the side.
 Marinarii au aruncat gunoiul peste bord.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aspect) (figurat)latură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She saw a side of him that she hadn't seen before.
 A descoperit o latură a personalității lui pe care n-o mai văzuse înainte.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (region of a city)parte, zonă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The south side of the city is known for its shops.
 Partea (zona) de sud a orașului e cunoscută pentru magazinele ei.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adjacent space)latură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  zonă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The side of the house is a fun place to play.
 Latura asta a casei e un loc de joc perfect.
side of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cut of meat)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  halcă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Please give me a side of beef.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (food: accompaniment) (bucătărie)garnitură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
side viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (favour, support)a ține partea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The party hopes the minister will side with them.
 Partidul speră că ministrul le va ține partea.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'siding' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: siding [materials, contractors, repairs], the house has [vinyl, cedar, aluminum] siding, need to replace the house's siding, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'siding' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'siding'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.