sharp

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃɑːp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃɑrp/ ,USA pronunciation: respelling(shärp)

Inflections of 'sharp' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
sharper
adj comparative
sharpest
adj superlative

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (able to cut or pierce)ascuţit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  tăios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The new knife was sharp.
 Cuţitul cel nou este ascuţit.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Lama de bărbierit este un obiect tăios.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (vision: not blurry) (opusul lui înceţoşat)clar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  limpede adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 With his glasses on, his vision was sharp.
 Purtând ochelarii, vederea lui era clară.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intelligent)isteţ, deştept, sclipitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 They decided to hire the sharpest of the candidates.
 Ei s-au hotărît să-i angajeze pe cei mai isteţi candidaţi.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (image: distinct)clar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nebruiat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The image gradually came into focus until it was perfectly sharp.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: witty)spiritual adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He was really sharp - always making funny comments.
 Era foarte spiritual, mereu făcea comentarii amuzante.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (comment: hurtful)incisiv, sarcastic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  aprig adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 His sharp comments really hurt her feelings.
 Comentariile lui incisive (sarcastice) i-au rănit sentimentele.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Critica lui aprigă a surprins-o foarte mult.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (feeling, pain: intense) (intens)acut, ascuţit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I have a sharp pain in my back.
 Am o durere acută în spate.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (quick to see) (în expresie: a avea ochiul format)format adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  experimentat, versat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 My editor's eye for typos is sharp.
 Avea ochiul format, găsea multe greșeli în raport.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clean-cut)îngrijit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The hippie's sharp new look included short hair and an Italian suit.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Fostul hipiot adoptase un nou aspect, îngrijit. Se tunsese scurt și purta costum.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (abrupt) (despre curbe)strâns adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Next, you need to make a sharp right turn onto the next street.
 Apoi trebuie să urmezi curba strânsă la dreapta ca să ieși în strada următoare.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (brisk, cold) (vânt)tăios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 There was a sharp wind that a light jacket couldn't guard against.
 Bătea un vânt tăios de care jacheta aia subțire nu te putea apăra.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (dishonest, sly)șmecher adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 John is a sharp one - you can't really trust him.
 John e un șmecher - nu poți avea încredere în el.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (temper: severe) (fire)iute, aprig adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 His sharp temper lost him his last job.
 Din cauza firii lui iuți și-a pierdut ultimul job.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (strongly flavored)iute, înțepător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This is a really sharp cheese; I prefer something milder.
 Brânza asta are un gust înțepător. Prefer brânza mai dulce.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (high-pitched and loud) (sunete)ascuțit, strident adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 There was a sharp sound coming from the car's engine.
 Un sunet strident venea de la motorul mașinii.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: F sharp, etc.)diez adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Let's change that note from A to A sharp.
 Să schimbăm La-ul cu un La diez.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with too high a pitch)strident adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The guitar string played sharp so he had to tune it.
 Coarda de chitară suna strident, a trebuit s-o acordăm.
sharp advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (time: precisely) (despre oră)fix adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Please be at the meeting at three o'clock sharp.
 Te rog să vii la întâlnire la ora trei fix.
sharp advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (abruptly)brusc adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He turned the car sharp right.
 A întors mașina brusc la dreapta.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical note) (alterare muzicală)diez s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 You need to play a sharp here, not a natural.
 Ai nevoie să cânţi un diez aici, nu o notă naturală.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical symbol: #)diez s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The pianist did not notice the sharp at the top of page two, and played the wrong note.
 Pianistul nu a observat diezul de pe pagina a doua și a cântat greșit nota.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, informal (expert)expert s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 We better bring in the sharps to analyse this.
 Mai bine să aducem experții să analizeze situația.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (needle)ace s.n.pl.
 Please deposit all sharps in a special container.
 Vă rog să puneți toate acele într-un recipient special.
sharp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (music: be half a tone too high)a cânta prea sus expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 You sharped all through the first twenty bars.
 Ai cântat prea sus primele douăzeci de măsuri.
sharp vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (music: raise half a tone)a cânta mai sus cu jumătate de notă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 You need to sharp that F at bar sixteen.
 Trebuie să cânţi La-ul din măsura 16 cu o jumătate de notă mai sus.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
card sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (swindler) (joc de cărți)trișor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  măsluitor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 My friend lost all his money in a poker game with a card sharp.
Look sharp! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, figurative, slang (hurry)Grăbește-te! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  Mișcă!, Bagă viteză! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Look sharp! I want to get there on time.
look sharp vi + adj figurative, informal (be stylish)a arăta elegant expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a fi la patru ace expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Everyone looked sharp at the awards ceremony.
quick-witted,
sharp-witted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(intelligent, fast-thinking)isteț, ager, dibaci adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
razor-sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blade, etc.: dangerously sharp)tăios ca o lamă loc.adj
razor-sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (image, etc: very clear)clar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
razor-sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (quick-thinking) (informal)pe fază loc.adj
  atent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
sharp eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (keen powers of observation)ochi ageri s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
  ochi de vultur s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
 He has a sharp eye for spelling mistakes.
sharp pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (acute and severe physical discomfort)durere ascuţită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The sharp pain in his chest indicated a possible heart attack.
sharp turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (abrupt curve in a road)curbă bruscă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The house is located just past the sharp turn in the road.
sharp-eyed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (having keen sight, observant)atent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (figurat, informal)ochi de vultur loc.adj
  cu spirit de observație loc.adj
sharp-tongued adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person, criticism: harsh) (figurat, informal)cu limba ascuțită loc.adj
  critic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'sharp' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: sharp the [note, pitch, melody, song], music: (the) sharps and flats, a sharps container, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'sharp' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'sharp'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.