share

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃɛər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃɛr/ ,USA pronunciation: respelling(shâr)

Inflections of 'share' (v): (⇒ conjugate)
shares
v 3rd person singular
sharing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
shared
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
shared
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
share vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use together)a împărţi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Amy and Ron share an apartment.
 Amy şi Ron împart acelaşi apartament.
share [sth] with [sb/sth] vtr + prep (use [sth] together)a împărți vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Kathy shares the house with her sister.
 Kathy împarte casa cu sora ei.
share [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allow others to use) (cu cineva)a împărţi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The children in the class had to share the textbooks.
 Tommy, te rog împarte cuburile tale cu Lisa.
share [sth] with [sb/sth] vtr + prep (allow [sb] to use [sth])a împărți vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Gary shared the toy with his brother.
 Gary a împărțit jucăria cu fratele său.
share viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be cooperative)a împărţi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Small children must learn how to share.
 Copiii mici trebuie să înveţe să împartă cu ceilalţi.
share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part, percentage)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  procent s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Each of us gets a share of the profits.
 Fiecare dintre noi primeşte o parte din profituri.
 Fiecare dintre noi primeşte un procent din profituri.
share,
shares
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
usu. plural (finance: equity) (la bursă)acţiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Every employee has shares in the company.
 Fiecare angajat are acţiuni în companie.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
share vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." esp UK (tell)a spune vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a împărtăși vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 You have some news about her? Oh, do share it!
 Ai vești despre ea? Oh, spune.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
fair share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (equitable amount)cantitate echitabilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They are not receiving a fair share of the profits.
jobshare,
job-share
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(employment arrangement)poziţie împărţită de angajaţii cu jumătate de normă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
market share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (percentage of total sales)cotă de piaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Microsoft has seen its market share decrease with Apple's increasing popularity.
pay your share v (contribute fairly to the cost of [sth])a-şi plăti partea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Please pay your share of the rent before the end of the month.
share a bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be lovers)a împărți același așternut, a împărți același pat expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a fi împreună expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 They no longer shared a bed.
 Nu mai împărţeau acelaşi aşternut.
 Nu mai erau împreună.
share in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (benefit from, receive part of) (profit)a-i reveni vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 It's unfair that taxpayers cannot share in the huge banking profits.
share [sth] out,
share out [sth]
vtr + adv
(distribute fairly)a împărţi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The boys shared the money out equally among themselves.
share price,
stock price
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cost of financial stocks)preț al acțiunilor s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 So far this year share prices have fallen by a fifth.
timeshare,
time-share
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(shared property)proprietate multiplă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Although some people think it's a good value, I think timeshares are a waste of money.
time-share,
timeshare
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(share property ownership and use)a folosi în comun o proprietate loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Mr. Jacobs bought a house at the beach, but he plans to timeshare it in order to save money.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'share' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: share [information, data, results], a [fair, small, large, reasonable] share, share [issues, prices, dividends, owners], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'share' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'share'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.