same

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈseɪm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/seɪm/ ,USA pronunciation: respelling(sām)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (identical)același, aceeași, aceiași, aceleași adj.dem.adjectiv demonstrativ: Determină un substantiv indicând în general apropierea ori depărtarea acestuia față de vorbitor în spațiu sau în timp, având astfel de a face cu adjective demonstrative de apropiere sau de depărtare: acesta, acela.
 We go to the same place for our holidays every year.
 Mergem în același loc în vacanță, în fiecare an.
same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unchanged)neschimbat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  la fel loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Laurie looked the same after all these years.
 Laurie arăta neschimbată după atâția ani.
 Laurie arăta la fel după toți acei ani.
the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: same one)același, aceeași, aceiași, aceleași adj.dem.adjectiv demonstrativ: Determină un substantiv indicând în general apropierea ori depărtarea acestuia față de vorbitor în spațiu sau în timp, având astfel de a face cu adjective demonstrative de apropiere sau de depărtare: acesta, acela.
 The same man designed the Eiffel Tower and the armature for the Statue of Liberty.
 Cel care ne-a ajutat și preotul sunt una și aceeași persoană.
the same pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (same person, thing)același lucru expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 She chose the same as I did.
 A ales același lucru ca și mine.
the same advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (equally)la fel loc.adv.
  egal adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 A mother loves all her children the same.
 Mamele își iubesc copiii la fel.
the same as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (saying two things are similar)la fel ca loc.adv.
  similar cu, asemănător cu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Withholding the truth is the same as lying.
same interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (showing agreement)și eu interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  la fel interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 "I'm so tired I could fall asleep at my desk." "Same."
 „Sunt atât de obosit că aș putea să dorm pe birou”. „Și eu.”
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
all the same exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even so)totuși conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
  cu toate acestea loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 Max promised to change, but all the same I decided to end the relationship.
at the same time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously)în același timp adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 It was fortunate that we both arrived at the same time.
at the same time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in unison)în același timp adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We all screamed for more ice cream at the same time.
at the same time as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (concurrent with)în același timp cu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
at the same time that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the precise moment when)în timp ce adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Joey returned home at the same time that Zula was preparing to leave.
be the same as vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be identical to)a fi la fel ca loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The blouse that I wore was the same as my sister's.
by the same token exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (similarly)similar, asemănător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
in the same breath advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (at same moment)dintr-o suflare loc.adv.
 The Prime Minister denies climate change and advocates carbon tax in the same breath.
in the same category advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (within the same group)în aceeași categorie adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Martins are birds in the same category as swifts and swallows. That is like comparing apples and oranges; they are not even in the same category.
in the same manner advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (similarly)în același fel adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The teacher was always fair and treated all of the children in the same manner.
in the same vein advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (regarding the same subject)în același spirit loc.adv.
  pe același subiect loc.adv.
 He started talking about politics and went on and on in the same vein for two whole hours. My sense of humour's in the same vein as yours: we both laugh at the same jokes.
in the same way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (similarly)în același fel adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She never cooks that dish in the same way, so it is different every time.
in the same way as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (similarly to)la fel ca
 I tried to paint the sunflowers in the same way as Van Gogh.
it is all the same (there is no difference, it makes no difference)e la fel
 I can either go to the party or stay home. It's all the same to me.
It's all the same to me exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (I have no preference.)pentru mine e același lucru
  nu văd diferența
 You can stay or leave; it's all the same to me.
just the same advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (even so)cu toate astea loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
  chiar și așa loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 Although Davina probably won't mind, just the same we ought to ask her before we borrow her bike.
just the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (exactly alike)exact la fel loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  identic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Are those new boots? Ed has a pair that are just the same.
much the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very similar)foarte asemănător loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I will use much the same method as George did to make these changes.
much the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unchanged)foarte asemănător loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  similar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The doctors say he is in much the same condition as yesterday. My hometown looks much the same as it did when I left 10 years ago.
nearly the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very similar)aproape identic loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The professor noticed that the two students' papers were nearly the same, and failed them both.
of the same mind adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having a similar opinion)de aceeași părere
 We've reached a consensus. The whole committee is of the same mind on this issue.
on the same wavelength adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (thinking similarly to [sb] else)pe aceeași lungime de undă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  la unison loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
one and the same nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (same person or thing)unul și același expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  același pron.dem.pronume demonstrativ: Un pronume care indică apropierea sau depărtarea față de vorbitor a noțiunii introduse: acesta, acelea.
 At the end of the story, the boy and his twin were revealed to be one and the same!
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. George și Gheorghe sunt unul și același, doar că se prezintă diferit.
pretty much the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (very similar)aproape la fel loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  foarte asemănător loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 It hardly matters which candidate you vote for; they're all pretty much the same.
pretty much the same advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unchanged from earlier)aproape la fel loc.adv.
  neschimbat adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The state of the patient's health has stayed pretty much the same.
same here exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (showing agreement)sunt de acord, sunt de aceeași părere expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  (informal)așa zic și eu expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 "I feel thirsty". "Same here".
same-sex adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relationship: gay)homosexual adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Same-sex marriage is such a contested issue everywhere.
selfsame,
self-same
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(identical, very same)identic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  leit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The woman at the beach was the selfsame one they had met earlier at the airport.
stay the same viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not change)a rămâne la fel expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
very same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exact or identical)exact la fel adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  absolut identic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 At 15 Jacques enrolled at the very same school that his late father had attended.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'same' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: the same or [similar, better], [said, is] the same thing, would want the same in return, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'same' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'same'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.