rooted

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈruːtɪd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ro̅o̅tid, rŏŏtid)


Pe pagina aceasta: rooted, root

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
rooted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (botany: having roots)cu rădăcini loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
rooted,
-rooted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
as suffix (belief, custom: firmly implanted) (figurat: credință, obicei)înrădăcinat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: Often used in combination: e.g., deep-rooted
rooted in [sth] adj + prep (emotionally attached to) (emoție)atașat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
roots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (plant: part in the soil)rădăcini s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 It's important for plants to have strong roots.
 Este important pentru plante să aibă rădăcini puternice.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (origin, source) (figurat)sursă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The root of the problem is that Lauren simply can't see Tina's point of view.
 Sursa problemei este că Lauren pur și simplu nu poate să înțeleagă punctul de vedere al Tinei.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tooth: part in the gum)rădăcină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Healthy roots are important for strong teeth.
 Rădăcinile sănătoase sunt importante pentru dinți puternici.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (word: base form)rădăcină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A root is the base from which other words are formed.
 O rădăcină este baza din care se formează alte cuvinte.
roots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (origin, lineage) (figurat)origini s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  descendență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  filiație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Adam's red hair suggests he has Celtic roots.
 Părul roșcat al lui Adam sugerează că acesta are origini celtice.
roots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (ancestral place of origin) (figurat)rădăcini s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 The family have their roots in Devon.
 Familia își are rădăcinile în Devon.
roots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (hair close to scalp) (păr)rădăcini s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 My roots are growing back; I need to dye my hair again.
 Îmi cresc iar rădăcinile; trebuie să îmi vopsesc părul din nou.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of tooth, nail, hair)rădăcină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Emily plucked her eyebrows, taking care to pull the hairs out by the root.
 Emily s-a pensat, având grijă să scoată firele de păr din rădăcină.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (root of a number)rădăcină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Two is the root of four.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: fundamental note) (muzică)notă fundamentală a unui acord s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
root n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (cause: original) (figurat)rădăcină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  cauză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The root cause of Rachel's unhappiness is her own unwillingness to change her situation.
root viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (plant)a prinde rădăcini loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I planted the rose bush in the garden last week and it seems to have rooted well.
root [sth] in [sth] vtr + prep figurative, usually passive (originate, base) (figurat)a scormoni vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Petra's fear of flying is rooted in a traumatic childhood experience.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
rooted | root
EnglezăRomână
deep-rooted,
deep rooted,
deeply-rooted,
deeply rooted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (firmly established)adânc înrădăcinat, profund înrădăcinat loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  împământenit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: The hyphen is omitted when the adjective follows the noun
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'rooted' găsit și în aceste intrări:
Română:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'rooted' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'rooted'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.