reasoned

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈriːzənd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈrizənd/ ,USA pronunciation: respelling(rēzənd)

Pe pagina aceasta: reasoned, reason

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
reasoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well thought out, logical)gândit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  calculat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  logic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The president gave a reasoned argument against handguns.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
reason nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explanation)motiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  cauză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 What is your reason for missing school yesterday?
 Ce motiv ai avut de ai lipsit ieri de la şcoală?
 Din ce cauză ai lipsit ieri de la şcoală?
reason nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cause)motiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  cauză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The reason for the misunderstanding was a nasty rumour.
 Motivul neînţelegerii a fost un zvon urât.
 Cauza neînţelegerii a fost un zvon urât.
reason nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (logic)rațiune, logică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He used reason instead of intuition to find the missing books.
 A folosit rațiunea (logica) în loc de intuiție, pentru a găsi cărțile dispărute.
reason nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (judgement)rațiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 While others panic, he shows reason and calm.
 Pe când alții intră în panică, el a dat dovadă de rațiune și calm.
reason nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sanity)minte, judecată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He lost his reason at the age of thirty, and was admitted to a psychiatric hospital.
 Și-a pierdut judecata la vârsta de treizeci de ani și l-au dus la spitalul de nebuni.
reason viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (argue logically)a explica logic vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 A good debater will reason, while a bad one might appeal to the emotions.
 Un bun combatant va explica logic, în timp ce unul prost va apela la emoţii.
reason with [sb] vi + prep (try to persuade [sb])a convinge, a persuada vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He wants to quit, but she is going to try to reason with him.
 Vrea să renunțe, dar ea va încerca să îl convingă.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
reason nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (logic: premise)motiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My argument is based on the reason stated, not on emotion.
 Argumentul meu se bazează pe motivul invocat și nu pe emoție.
reason nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (purpose)motiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  scop s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Everything happens for a reason.
reason viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (think logically about [sth])a analiza logic vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Try to reason through this dilemma.
 Încearcă să analizezi logic această dilemă.
reason vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (infer)a deduce vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 So, what am I to reason from what you have just said?
 Deci, ce ar trebui să deduc din ceea ce ai spus?
reason vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support by facts)a argumenta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He reasoned that there would be flooding, taking past rainfall into account.
 A argumentat că vor fi inundații, date fiind aversele anterioare.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'reasoned' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'reasoned'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.