quiet

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkwaɪət/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkwaɪɪt/ ,USA pronunciation: respelling(kwīit)

Inflections of 'quiet' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
quieter
adj comparative
quietest
adj superlative

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
quiet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not noisy)liniștit, calm adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Libraries are quiet places.
 Bibliotecile sunt locuri liniștite.
quiet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not loud) (figurat)discret adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  încet adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  suav adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Oscar has a quiet voice. I listened to the quiet murmur of the stream in the background.
 Am ascultat murmurul discret al pârâului din fundal.
 Oscar are o voce suavă.
quiet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (calm, peaceful)ferit, calm, liniștit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I looked for a quiet spot in the park.
 Am căutat un loc ferit în parc.
quiet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: gentle, reserved) (despre persoane)calm, liniștit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  tăcut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Sam is a quiet man.
 Sam e un om calm.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Noul nostru coleg e un băiat tăcut.
quiet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be quiet) (ordin)Liniște! Tăcere! s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Quiet! People are taking a test.
 Liniște! Oamenii dau un test.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
quiet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking customers)slab, redus adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  lent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Business had been quiet for months.
 Activitatea comercială a fost slabă (redusă) mult timp.
quiet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not eye-catching)discret adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She wore a quiet dress to the funeral.
 La înmormântare a purtat o rochie discretă.
quiet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hidden)retras adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 They found a quiet glade in the forest, and stopped to rest there.
 Au găsit un loc retras în pădure și s-au oprit acolo să se odihnească.
quiet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (enjoyed in peace)tihnit, netulburat adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I like a quiet cup of coffee in the morning.
 Dimineața îmi place să-mi beau tihnit cafeaua.
quiet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of noise)liniște s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The quiet in the library was relaxing.
 Liniștea din bibliotecă era odihnitoare.
quiet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (calm, tranquillity)liniște s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I'm looking for some peace and quiet.
 Am nevoie de liniște și pace.
quiet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of disturbances)calm s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Mom enjoys the quiet of an empty house.
 Mamei îi place calmul casei goale.
quiet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become quiet)a face liniște loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a tăcea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The crowd quieted when the concert began.
 Mulțimea a făcut liniște când a început concertul.
 Mulțimea a tăcut când a început concertul.
quiet [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make quiet)a calma vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The father quieted his baby's crying.
 Tatăl l-a calmat pe bebelușul plângăcios.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
quiet down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (stop talking so loudly)a vorbi mai încet expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Please quiet down! I can't hear myself think over your chatter.
quiet down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (become less active) (agitație)a se potoli vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The shops always quiet down after the New Year.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
be quiet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop talking, not speak)a tăcea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Once they started drawing with their crayons, the children were very quiet.
be quiet interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop talking or making a noise)taci! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Be quiet! I can't hear what the teacher is saying!
keep quiet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prevent from making noise)a impune tăcerea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Please try to keep those children quiet - this is a house of prayer, not a playground!
keep quiet vi + adj (person: say nothing)a nu zice nimic loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a păstra tăcerea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  (colocvial)a-și ține gura expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 I really didn't feel like arguing the point with the boss so I just kept quiet.
keep quiet vi + adj informal (not reveal a secret)a păstra tăcerea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 If I tell you my secret, can I trust you to keep quiet?
keep quiet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain quiet)a rămâne tăcut loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I really didn't feel like arguing the point with the boss, so I just kept quiet.
peace and quiet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (calm, lack of interruptions)liniște și pace expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'quiet' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: quiet the [crowd, audience, room], the (early) [morning, afternoon, evening] quiet, (please) be quiet, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'quiet' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'quiet'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.