proof

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpruːf/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pruf/ ,USA pronunciation: respelling(pro̅o̅f )

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually singular (legal evidence) (drept)dovadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He was holding a smoking gun, that's all the proof I need.
 Ieşea fum din arma pe care o ţinea în mână, nu aveam nevoie de altă dovadă.
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evidence)dovadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His dancing was proof that he had no sense of rhythm.
 Felul în care dansa era o dovadă a lipsei lui de ritm.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
proof,
-proof
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
as suffix (secure against) (element de compunere)anti-
 They child-proofed their home before their grandson came to visit.
proof against [sth] adj + prep (protected)protejat, apărat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  imun la adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It seems that nothing on the internet is proof against determined hackers.
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually singular (test)test s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The proof of courage is in facing up to our worst fears.
 Testul curajului constă în a ne înfrunta cele mai mari temeri.
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spirits: alcohol content)grad s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The bottle says this vodka is 80 proof.
 Pe sticlă scrie că votca are 80 de grade.
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually singular (math, logic: steps) (teoremă)demonstraţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The teacher asked me to go through the proof of Pythagoras' Theorem.
 Profesorul mi-a cerut să fac demonstrația teoriei lui Pitagora.
proof viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (proofread) (texte)a corecta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 That text will need to be proofed, as the author's grammar is dreadful.
 Textul va trebui să fie corectat, gramatica autorului e sub orice critică.
proof [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (protect [sth])a impermeabiliza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I will proof the leather boots with silicone spray.
 O să impermeabilizez cizmele de piele cu silicon.
proof vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (test print)probă de tipăritură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The first few pages printed are used to proof the copy.
 Primele pagini tipărite servesc drept probe de tipăritură.
proof vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (proofread)a corecta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The article was proofed by the sub-editor before it went to the printer.
 Articolul a fost corectat de către redactorul adjunct înainte de a intra sub tipar.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
bombproof,
bomb-proof
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(resistant to explosives)rezistent la explozie adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  blindat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
bulletproof adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (resistant to bullets)anti-glonţ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The President's car is fitted with bulletproof glass.
bulletproof vest,
bullet-proof vest
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(protective bullet-resistant jacket)vestă anti-glonţ s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He is alive today because a bullet-proof vest stopped the bullet that was meant to kill him.
burden of proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: responsibility of accuser) (onus probandi)responsabilitatea acuzării s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (sarcina probei incumbă reclamantului)sarcina dovedirii acuzației s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: https://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=3168, http://e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/onus-probandi-incumbit-actori/3018.html
 Under the law of this country, the burden of proof lies with the person making an accusation.
burglarproof (US),
burglar-proof (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(protected against theft)antifurt adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  protejat împotriva spargerilor loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
burglarproof [sth] (US),
burglar-proof [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(protect against theft)a proteja împotriva spargerilor vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a prevedea cu dispozitiv antifurt vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
childproof,
child-proof,
child proof
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(safe for children)destinat protejării copiilor loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
childproof,
child-proof
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make safe for children)a face nepericulos pentru copii vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
draftproof,
draft-proof,
(US),
draughtproof,
draught-proof (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(door, window: sealed) (împotriva curentului)izolant, izolator adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We need to install a draughtproof door on the garage.
draftproof [sth],
draft-proof [sth] (US),
draughtproof [sth],
draught-proof [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(door, window: seal)a izola împotriva curentului vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Since draught-proofing the windows and doors, my heating bill's gone down by 10%.
have proof viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be able to show evidence of [sth])a avea dovezi loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The accuser has proof to back up her accusations.
proof sheet,
proof-sheet
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(uncorrected printer's page)ciornă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mostră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The proof sheets had several typographic errors which were corrected in the final printing.
proofreader nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who corrects texts)corector s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
prove [sth],
also US: proof [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(bread dough: leave to rise) (despre pâine)a lăsa la crescut, a lăsa la dospit expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 You will need to prove the dough before baking it.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'proof' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: proof [a draft, a plan, a print, the article], have legal proof (of), is [tamper, idiot, future] -proof, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'proof' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'proof'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.