professional

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/prəˈfɛʃənəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/prəˈfɛʃənəl/ ,USA pronunciation: respelling(prə feshə nl)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
professional nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] in a profession) (care practică o anume meserie)specialist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Stop trying to treat yourself, and see a professional!
 Nu mai încerca să te tratezi singur, du-te la un specialist.
professional nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] honourable) (cineva onorabil, cinstit)profesionist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 He is a real professional and would never cheat a customer.
 E un profesionist, nu ar înșela niciodată un client.
professional nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expert)profesionist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 You could tell that he is a professional by the way he works.
 Se vede că e un profesionist, după cum lucrează.
professional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a profession) (care ține de o profesie)profesional adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The Medical Council is the professional body for doctors.
 Consiliul medical este organizația profesională a medicilor.
professional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expert)de expert loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  avizat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It was the doctor's professional opinion that the victim had been strangled.
 Opinia de expert a medicului era că victima fusese sugrumată.
 Opinia avizată a medicului era că victima fusese sugrumată.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
professional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (paid, not amateur)profesionist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He made his living as a professional golfer.
 Își câștiga existența ca jucător profesionist de golf.
professional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (avid, constant)de meserie loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  ahtiat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She's a professional gossip.
 E bârfitoare de meserie.
 E ahtiată după bârfe.
professional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a learned profession)profesional adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 After years of study, she gained her professional qualifications.
 După ani de studii și-a dobândit calificările profesionale.
professional nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paid athlete)profesionist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 In most sports an amateur has little chance against a professional.
 În majoritatea sporturilor, amatorii nu prea au șanse în fața profesioniștilor.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
nonprofessional,
non-professional
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having amateur status)neprofesional adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de amator loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
seasoned professional nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (experienced person)profesionist experimentat s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
semiprofessional,
also UK: semi-professional
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(partly professional)semiprofesional adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
subprofessional,
sub-professional
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(highly-trained assistant)paraprofesionist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  consilier al unui profesionist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
subprofessional,
sub-professional
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not to professional standards)subprofesional adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neconform standardelor profesionale loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'professional' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: a [medical, sports, legal, certified] professional, is a professional [actor, golfer, liar, salesman], [qualified, unqualified, experienced] professionals, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'professional' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'professional'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.