present

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsnoun: /ˈprɛzənt/, adjective: /ˈprɛzənt/, verb: /prɪˈzɛnt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈprɛzənt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. pri zent; n., adj. prezənt)WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
present [sth] to [sb] vtr + prep (confer, give to)a acorda, a conferi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 It gives me great pleasure to present this award to you.
 Îmi face o deosebită plăcere să îți acord acest premiu.
present nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gift)cadou, dar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The birthday present was just what she needed.
 Cadoul de ziua ei era exact ce îşi dorise.
present nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar) (gramatică)prezent s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The first person singular present of "to be" is "am".
 Prezentul verbului "a fi" la persoana întâi singular este "sunt".
present vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (introduce: person)a prezenta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face cunoştinţă cu loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Governor, may I present to you Mr Johnson?
 Domnule guvernator, îmi permiteţi să vă prezint domnului Johnson?
 Domnule guvernator, îmi permiteţi să vă fac cunoştinţă cu domnul Johnson?
present adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in attendance)prezent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de față loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The company director thanked all those present for making the conference a success.
 Directorul companiei le-a mulțumit celor prezenți pentru reușita conferinței.
present vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confer, give)a oferi, a dărui, a da vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 For his years of service, they presented a gold watch to him.
 I-au oferit un ceas de aur pentru întreaga sa activitate.
be present at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (attend)a participa vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a lua parte loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 It is essential that the entire team be present at this meeting.
present n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (moment, time: current)curent, actual adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  prezent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 At the present moment, we don't need anything.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Scorul curent indică faptul că echipa noastră va câștiga.
present [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: introduce)a prezenta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face cunoștință cu loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Dad, allow me to present my boss, Mr. Smith.
 Tată, permite-mi să ți-l prezint pe șeful meu, dl Smith.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
present adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in mind)prezent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  a stărui în minte expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 With the failures of past governors constantly present in his mind, the politician vowed to do better.
 Eșecurile foștilor guvernatori îi rămăseseră prezente în minte.
 Eşecurilor foştilor guvernatori îi stăruiau în minte.
present nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (now)prezent s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I know he used to be a salesman, but what is he doing at present?
 Știu că a fost agent de vânzări, dar ce face în prezent?
be present vi + adj (existing now)a fi prezent expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a se găsi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Wild buffalo are no longer present in North America.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Acest microorganism este prezent în apa pe care o bem.
present vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (introduce: theatre)a prezenta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We are proud to present the play "Hamlet" to you tonight.
 În această seară avem onoarea să vă prezentăm piesa "Hamlet".
present vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (introduce: plan, idea)a prezenta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He presented his plan to increase sales to his coworkers.
 Și-a prezentat planul de sporire a vânzărilor colegilor săi.
present vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give as a gift)a oferi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a dărui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I present you this ring, as a sign of love.
 Îți ofer acest inel, în semn de iubire.
 Îţi dăruiesc acest inel, în semn de iubire.
present vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (display)a arăta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I need to present the new statue to the employees of the museum.
 Trebuie să le arăt noua statuie angajaților muzeului.
present vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (invoice)a trimite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The vendor presents his invoice weekly.
 Contractorul trimite facturile săptămânal.
present vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: charges) (acuzație, plângere)a depune vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The district attorney presented charges of assault.
 Procurorul a depus acuzația de agresiune.
present [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give)a face cadou cuiva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a răsplăti, a recompensa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 For his years of service, they presented him with a gold watch.
present [sth] to [sb] vtr + prep (plan, idea: introduce)a prezenta, a expune vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He presented his plan to increase sales to his co-workers.
present [sth] to [sb] vtr + prep (perform for [sb](piesă)a juca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a reprezenta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We are proud to present the play "Hamlet" to you tonight.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
at present advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (currently, at the moment)în prezent adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  pentru moment loc.adv.
 I have nothing to add at present.
at the present time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (now, currently)în prezent loc.adv.
  la momentul actual loc.adv.
 At the present time, there are many migrating birds here.
present continuous nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: current progressive tense)prezent continuu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 "I am writing a sentence" is an example of the present continuous tense.
the present day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (modern age)ziua de azi loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
  zilele noastre expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  epoca modernă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The historian was only interested in the past and not at all in tune with the present day.
present-day n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of, in the modern age)modern, actual adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  din zilele noastre loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Present-day medicine uses a lot of sophisticated equipment.
present participle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: -ing form of a verb)participiu prezent s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The present participle of "run" is "running."
present perfect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tense: have been doing, etc.)prezentul perfect s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The present perfect is used for situations that began in the past and have continued until the present.
present perfect tense nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: have + past participle)trecut compus s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
present simple nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: indicative tense) (gramatică)timpul prezentul simplu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The present simple is one of the first tenses which students are taught when they are learning English.
present tense nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: tense of events happening now)timp prezent s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
Notă: t
 In this lesson, the students learn how to use the present tense.
present value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (current monetary worth)valoare prezentă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The present value of many homes has dropped considerably during the housing bust.
present yourself v (give an appearance or impression)a se prezenta vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
present yourself v (introduce yourself)a se prezenta vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Make sure that you present yourself with confidence.
up to the present advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (until now)până în prezent adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I've worked for six weeks but haven't been paid up to the present.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'present' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: present an [award, honor] (to), a [birthday, wedding, graduation, thank-you, Christmas] present, at the present [time, moment], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'present' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'present'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.