practical

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpræktɪkəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpræktɪkəl/ ,USA pronunciation: respelling(prakti kəl)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
practical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (uses)practic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This is a practical app; it helps me in several ways.
practical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (solution)practic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Andrew didn't really want to move back in with his parents after university, but he could see it was the practical thing to do.
practical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: handy)practic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pragmatic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  realist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Eugene is very practical; he's good at putting up shelves and fixing things around the house.
practical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: sensible)practic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cu simț practic loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Belinda is much too practical to throw away a good career because of a man.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
practical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to practice)practic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The students have a practical lesson this afternoon.
practical nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (examination)examen practic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I did well on the written exam, but not on the practical.
practical nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (lesson) (la școală)practică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The science course includes both theory lessons and practicals.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
for all practical purposes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (effectively, in effect)practic adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 For all practical purposes my shares are now worthless.
for practical purposes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (effectively)din motive practice adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He isn't a licensed mechanic but his work's good for practical purposes.
practical ability nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (manual skill, competence)îndemânare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  aptitudine s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Students can greatly improve practical abilities when given on-site training. In the classroom she was no big deal, but she had a lot of practical ability.
practical consequence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (application, actual relevance)consecinţe practice s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 Her theory's interesting, but I'm not sure it has any practical consequence.
practical joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trick, prank)farsă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Many people play practical jokes on their unsuspecting friends on April first.
practical joker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who plays pranks, trickster)festă, farsă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Some practical joker had filled my shoes with drawing pins.
practical knowledge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (information that can be applied)cunoştinţe practice s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 I have some practical knowledge of physics but couldn't begin to explain quantum theory. Those fishermen have a lot of practical knowledge when it comes to fixing their boats.
practical skill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dexterity, expertise in practice)abilitate practică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There are two parts to the test: theoretical knowledge and practical skill. He's brilliant at theory but has no practical skill at all.
practical test nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exam: measures skill, competence)test practic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She passed her theory test but failed the practical test.
purely practical reasons nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (pragmatic considerations)motive pur pragmatice s.n.pl.
 She decided not to go for purely practical reasons.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'practical' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: UK: is studying for his practicals, UK: has her [biology, calculus] practical on [Monday], UK: [passed, failed] the practical, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'practical' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'practical'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.