Pe pagina aceasta: point to, point
'point to' este un termen alternativ pentru 'point'. Îl veți regăsi pe unul sau pe mai multe dintre rândurile de mai jos.'point to' is an alternate term for 'point'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
point to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (suggest, indicate)a sugera, a indica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 All the evidence points to his being guilty of the murder.
point to [sth] vi + prep (indicate with index finger)a arăta cu degetul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 She pointed to the sweets on the shelf.
point to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cite, give as example)a cita vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
point viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (indicate [sth], esp. with finger)a arăta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a indica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She pointed to show where we should stand.
 Ea ne-a arătat unde trebuie să stăm.
 Ea ne-a indicat unde trebuie să stăm.
point,
point [sb] to [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(direct)a îndruma vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She pointed us to the door.
 Ea ne-a îndrumat spre uşă.
point at [sth],
point to [sth]
vtr + prep
(indicate, esp. with finger) (cu degetul)a arăta spre vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The little boy pointed at the sky, following a plane with his finger.
 Băiețelul a arătat spre cer, urmărind un avion cu degetul său.
point to [sth] vtr + prep figurative (suggest, indicate)a te face să crezi că expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a sugera, a indica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 All the signs point to Smith being the murderer.
 Toate semnele te fac să crezi că Smith este criminalul.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tip)vârf s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There's a sharp point on this pencil.
 Creionul acesta are un vârf ascuţit.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (objective)scop s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  obiectiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We mustn't forget the point of the exercise.
 Nu trebuie să uităm scopul acestui exerciţiu.
 Nu trebuie să uităm obiectivul acestui exerciţiu.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reason, significance)sens s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  înţeles s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I didn't grasp the point of what he was saying.
 N-am prins sensul a ceea ce a spus.
 Nu am priceput înţelesul spuselor lui.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: decimal point) (în cazul numerelor)virgulă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The value of pi is about three point one four.
 Valoarea numărului pi este de aproximativ trei virgulă paisprezece.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (detail) (parte)puncte s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My speech is divided into three points.
 Discursul meu e împărţit pe trei puncte.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (characteristic)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  caracteristică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Plot is not the film's strong point.
 Scenariul nu este unul dintre punctele forte ale filmului.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (dot)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There were points all over the surface of the paper.
 Erau puncte pe toată suprafața hârtiei.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (degree, level) (de fierbere)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  nivel s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The water reached boiling point.
 Apa a atins punctul de fierbere.
 Apa a atins nivelul de fierbere.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geography: location)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 This train serves Birmingham and all points south.
 Acest tren deservește Birmingham și toate punctele aflate la sud.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intersection) (matematică)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The line crosses the circle at two separate points.
 Linia intersectează cercul în două puncte separate.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moment) (timp)moment s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (timp)clipă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 At that point I realized the danger of the situation.
 În acel moment mi-am dat seama de pericolul situaţiei.
 În clipa aceea mi-am dat seama de pericolul situaţiei.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (score) (jocuri)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The king is worth four points, the jack three and the queen two.
 Popa valorează patru puncte, valetul trei şi regina două.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: hundredth of a cent)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The dollar fell by eighty points against the yen.
 Dolarul a scăzut cu optzeci de puncte față de yen.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: index measure)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The Dow Jones lost thirty-two points today.
 Indexul Dow Jones a pierdut treizeci și două de puncte astăzi.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: 1/72 inch) (0,376 mm)punct tipografic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The main text should be twelve point; titles should be sixteen point.
 Textul principal trebuie să aibă douăsprezece puncte; titlurile trebuie să fie de 16 puncte.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outlet)priză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There aren't enough power points for all our equipment.
 Nu există destule prize pentru tot echipamentul nostru.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geography: headland)cap, promontoriu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Every morning, Nancy rows around the point and back again.
point,
points
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
UK (railway junction)macaz s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Points allow the train to pass from one track to another.
 Macazurile permit trenurilor să treacă de pe o linie pe alta.
point viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tend towards a given direction) (despre drumuri, străzi)a duce vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The road points southerly.
 Strada duce spre sud.
point viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (face a given direction)a fi îndreptat spre / a da spre expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a fi cu fața la expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Their house points towards the sea.
 Casa lor e îndreptată / dă spre mare.
 Casa lor e cu fața la mare.
point viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gun, camera: aim)a ținti vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Lift the gun, point and fire.
 Ridică arma, țintește și trage.
point to [sth] vi + prep (show, indicate [sth])a indica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a reflecta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The survey points to his deep unpopularity.
 Sondajul indică faptul că e foarte nepopular.
 Sondajul reflectă nepopularitatea sa.
point,
point [sth] at [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(aim) (armă, etc.)a îndrepta (ceva) spre vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Don't point that knife at me.
 Nu îndrepta cuțitul spre mine.
point,
point [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(fill)a umple vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He has pointed all the brickwork.
 A umplut toate cofrajele de zidărie.
point [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sharpen) (creioane)a ascuți vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Could you point this pencil, please?
 Poți să ascuți creionul ăsta, te rog?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
point to | point
EnglezăRomână
come to a point where v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (reach a situation)a ajunge în punctul în care loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I have come to a point in my life where I do not like to party every night.
Get to the point! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (say what you mean)Spune ce ai de spus! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Get to the point! We haven't got all day, you know.
to the point adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on topic)la obiect loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Professor Adams is not always to the point when he speaks.
to the point of exhaustion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (until extremely tired)până la epuizare loc.adv.
 She ran to the point of exhaustion.
up to a point advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a limited extent)până la un punct loc.adv.
 I liked the film, up to a point, but the gratuitous violence spoiled it for me.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'point to' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'point to' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'point to'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.