place

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'place', 'Place': /ˈpleɪs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pleɪs/ ,USA pronunciation: respelling(plās)


Inflections of 'place' (v): (⇒ conjugate)
places
v 3rd person singular
placing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
placed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
placed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (location)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 This park is one of my favourite places.
 Acest parc este unul dintre locurile mele preferate.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (position)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She lost her place in the queue.
 Şi-a pierdut locul la coadă.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spot)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Are there any places left for tonight's concert?
 Mai sunt locuri rămase pentru concertul de astă-seară?
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (house)acasă adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  la mine / tine / el / ea / noi / voi / ei / ele loc.adv.
 Shall we go to my place or yours?
 Mergem la mine acasă sau la tine?
 Mergem la mine sau la tine?
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (as substitute for)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He sent a delegate to attend the ceremony in his place.
 A trimis un delegat să asiste la ceremonie în locul său.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put)a pune vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (formal)a plasa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He placed the book on the shelf.
 A pus cartea pe raft.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Au plasat un inginer mecanic în postul de director al filialei.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (space)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There's always a place for you in this house.
 Va fi mereu loc pentru tine în casa asta.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area)spațiu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She marked out a place in the sand and sat down to sunbathe.
 Și-a amenajat un spațiu în nisip și s-a așezat să facă plajă.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (table setting)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 How many places do we need at the table?
 De câte locuri avem nevoie la masă?
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (function)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 People can't agree on the place of science in theology.
 Nu există un acord în ce privește locul ocupat de știință în cadrul teologiei.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standing)situație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 All he's interested in is money and place.
 Tot ce-l interesează sunt banii și situația.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in a book) (într-o carte)pagină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You should bookmark your place in the novel.
 Ar trebui să pui un semn de carte la pagina la care ai rămas.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rank, position)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She won second place in the competition.
 A ieșit pe locul doi.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appropriate location)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 All the children were in their places.
 Toți copiii erau la locul lor.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (job, post)post s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  loc de muncă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I'm looking for a place in a publishing house.
 Caut un post într-o editură.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (situation) (de obicei în expresia: locul și timpul potrivit)loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  moment s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 This is not the right place to discuss politics.
 Nu e locul potrivit pentru a discuta politică.
 Nu e momentul potrivit pentru a discuta politică.
place,
Place
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(court, short street)complex s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
Notă: Capitalized when used as part of an address.
 They live on Harlow Place.
 Locuiesc în complexul Harlow.
place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (horse racing: second) (la cursaele de cai)primul sau al doilea expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The payoff is for win, place and show.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ca să câștigi, trebuie să pariezi pe un cal care ajunge primul sau al doilea.
place viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (horse race: finish in first three) (cursele de cai)a se clasa vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  (în primii trei)a se califica vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 My horse didn't even place.
 Calul pe care am pariat nici măcar nu s-a clasat.
place viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (race horse: finish)a se clasa, a se situa vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a termina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Where did your horse place?
place [sb] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put: person in situation)a pune vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 His action placed her in danger.
 Acțiunea lui a pus-o în pericol.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (for adoption)a da spre adopție expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The child was placed with a family in another city.
 Copilul a fost dat spre adopție unei familii din alt oraș.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rank)a clasa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a clasifica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I would place him in the top ten players of all time.
 L-aș clasa printre cei mai buni zece jucători din lume.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (situate)a pune vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She placed vases of flowers in the dining room.
 A pus vaze cu flori în cameră.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrange)a aranja vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Place the books in chronological order.
 Aranjează cărțile în ordine cronologică.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (in a school, institution)a duce vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a înscrie vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 They placed her in one of the country's finest schools.
 Au dus-o la una dintre cele mai bune școli din țară.
 Au înscris-o la una dintre cele mai bune școli din țară.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (employment) (despre locuri de muncă)a plasa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a găsi de lucru loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The job agency placed him almost immediately.
 Agenția de resurse umane l-a plasat imediat.
 Agenția de resurse umane i-a găsit de lucru imediat.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (appoint)a numi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 They placed him as head of the new sales team.
 L-au numit șef al noii echipe de vânzări.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (date)a-și aduce aminte exact expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I know it was last week, but I can't place the day.
 Știu că a fost săptămâna trecută, dar nu-mi aduc aminte exact în ce zi.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bet) (referitor la pariuri)a face vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 You only have a minute left to place your bet.
 Mai aveți un minut să faceți pariurile.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (call) (telefon)a da vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a efectua un apel loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Shall I place the call for you?
 Să dau telefon?
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (order) (comandă)a da vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I'd like to place an order for a dozen more items.
 Aș vrea să dau comandă pentru încă douăsprezece articole.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (horse race)a se clasa vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 My horse placed and I won two hundred dollars.
 Calul meu s-a clasat și am câștigat două sute de dolari.
place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports) (minge)a trimite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He placed the ball in the upper right corner of the net.
 A trimis mingea în colțul din dreapta sus al plasei.
place [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (identify) (figurat)a lua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a identifica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a ști cum îl/o cheamă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 This actor looks very familiar but I just can't place him.
place [sth] in [sth] vtr + prep (put: an ad in a newspaper)a pune vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (în ziar)a publica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
all over the place exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (in many places)peste tot loc.adv.
 There is dust all over the place; I really need to clean house!
all over the place exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (not focused)împrăştiat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I have been very distracted lately; my thoughts are all over the place.
burial place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where [sb] is buried)loc de veci s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My dog's burial place is right next to his favourite tree.
change place viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (exchange positions)a face schimb de locuri loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The teacher told me to change places with another student because I was talking so much. I wouldn't change places with him for a million dollars.
decimal place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (position after decimal point)zecimală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Round these values so that they are correct to two decimal places.
fall into place v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (happen easily with success) (figurat, informal)a se aranja vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
  a se încheia cu bine expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
first place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (top prize, highest position)primul loc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I managed first place in the last race, despite a bad start.
gathering place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place to get together)loc de întâlnire s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The market square was a gathering place for local people every Saturday.
godforsaken place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (somewhere desolate or remote)loc uitat de Dumnezeu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Isolated, barren Howland Island is a godforsaken place.
godforsaken place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (somewhere unpleasant)loc uitat de Dumnezeu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Get me out of this godforsaken place!
have its place v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be appropriate on occasion)a-şi avea locul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Meat has its place in a healthy diet, but reducing the amount consumed has additional benefits.
hiding place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (location where [sb] is concealed)ascunzătoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Let's go to my secret hiding place, okay?
holy place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (somewhere sacred)loc sfânt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
holy place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Bible: inner sanctuary)loc sacru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  loc sfânt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sanctuar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Please show respect as this church is a holy place.
in its place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in appropriate location)la loc loc.adv.
 The burglar put the bracelet back in its place.
in place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (positioned in readiness)pe locuri adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  în locul potrivit expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The artist put all his equipment in place and began a new painting.
in place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US (without moving to another spot)pe loc adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The dog stayed in place until his owner called him.
in place of advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (instead of, replacing)în loc de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 You can use tinned tomatoes in place of fresh ones in this recipe.
in some place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somewhere)undeva adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
in that place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (there)acolo adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
in the first place exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (firstly)în primul rând loc.adv.
 Why don't I like him? Well, in the first place, he doesn't wash.
in the first place exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at the beginning, initially)de la început loc.adv.
  în primul rând loc.adv.
 Why didn't you tell me that in the first place?
in the place of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (instead of, as a substitute for)în locul loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 Villa was brought on halfway through the game in the place of Torres.
in the second place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (secondly)în al doilea rând
 In the first place, flying is expensive, and in the second place, the airport is a long distance away.
in this place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (here)în acest loc adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 There is nothing in this place I like, let's go somewhere else.
in your place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (if I were you)în locul tău
 In your place, I would be just as confused.
jumping off point,
jumping-off place
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (starting point)punct de pornire s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  trambulină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Learning the alphabet is a good jumping off point for children who wish to learn how to read.
not have a place v (be unwelcome or uncatered for)a nu fi primit loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
out of place adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not belonging)neadecvat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 As the only Europeans present, we felt a little out of place.
place a value on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (estimate monetary worth of)a estima valoarea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a pune preț pe loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 We asked an estate agent to place a value on our house.
place a value on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (estimate the worth of)a pune un preț, a pune o etichetă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a estima valoarea expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a traduce în bani expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 You cannot place a value on good health.
place an order v (make request to purchase [sth])a face o cerere loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a plasa o comandă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Please call the Chinese restaurant and place an order for hot and sour soup.
place card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (guest's name card at dinner table)card cu numele oaspetelui s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
place kicker,
placekicker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(American football: player who kicks goals)jucător care înscrie golul s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
place mat,
placemat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mat under [sb]'s plate)şervet de masă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (de masă)covoraș s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We don't have enough place mats to properly set the table.
place name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (name of a location)numele locului s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The study of place names is called toponymy.
place of birth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (location where [sb] was born)locul nașterii s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Many people never travel far from their place of birth.
place of residence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (home address)domiciliu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The cops went to the suspect's place of residence and served a search warrant.
place of worship nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religious house: church, temple)loc de rugăciune s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 People should be free to choose their own place of worship.
place [sth] out of sight v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (conceal [sth])a ascunde ceva vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Before the grandchildren arrive, I must place these biscuits out of sight!
place setting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (table service: mat, cutlery, etc.)aranjarea / punerea mesei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The table's big enough for six place settings.
place side by side vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (align, put next to each other)a pune împreună vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
place yourself vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (position yourself)a se pune în locul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Place yourself behind the line for the picture.
place yourself vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (imagine yourself)a se închipui vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 With eyes closed, place yourself in a happy place.
placeholder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer code) (informatică)spațiu rezervat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
placeholder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person temporarily in office)substituent s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  împuternicit s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  reprezentant s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
placeholder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol: can be replaced by number)simbol s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
placeholder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (generic word or name)înlocuitor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  substitut s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
place kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ball kicked from stationary position)șutare de pe loc s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
polling place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voting venue)centru de votare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We went to our polling place to cast our ballots.
pride of place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most prominent position)loc de onoare, loc de cinste loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Navid's trophy was given pride of place on the mantelpiece.
put [sb] in his/her place v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (humble)a pune la punct pe cineva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  (figurat)a pune la locul său expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
put [sth] in place v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (implement)a implementa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a integra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The school has put measures in place to ensure no stranger can gain access to the building.
put into place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish)a stabili vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
put [sth] into place v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (position correctly)a pune la locul potrivit expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
resting place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. euphemism (grave)loc de odihnă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Yesterday we carried Grandma to her final resting place.
resting place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place to be at ease)refugiu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sanctuar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My favourite resting place is my conservatory.
second place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (runner-up position)locul doi s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Ruth was in second place in the competition.
secret place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where [sth] is hidden)loc secret s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
take its place v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (serve the same purpose)a înlocui, a substitui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a-i lua locul cuiva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I knew so much about my job that nobody could take my place. Digital TV has largely taken the place of analog.
take place vtr + n (happen, be held)a avea loc loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The concert took place in a bar. The next election in my village will take place on April 6th.
take the place of v (replace, be a substitute for)a lua locul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Nothing takes the place of money in our society.
to this place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (here, to here)până aici loc.adv.
 Coming to this place for vacation was the best decision I have ever made.
watering place,
watering hole,
waterhole,
water hole
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pool where animals drink)baltă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  adăpătoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 On safari animals can often be seen coming down to the watering hole.
watering place,
watering hole,
watering spot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (bar)bodegă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  crâșmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  birt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We found the drunk at his usual watering hole.
watering place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (seaside or lakeside resort) (la malul mării sau al unui lac)stațiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
watering place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (health resort, spa)stațiune balneo-climaterică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'place' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: place [it, your hands] on the [table, shelf, desk], a [safe, perfect, welcoming] place, place [mats, cards, arrangements, markings], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'place' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'place'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.